Boj s kůrovcem nekončí. Rostoucí les je efektivní nástroj, který pomáhá klimatu

Pardubice – Při svém pravidelném zasedání na přelomu listopadu a prosince se sešli členové Kůrovcového kalamitního štábu Pardubického kraje. Zhodnotili aktuální vývoj kůrovcové kalamity v letošním roce a jednali o předpokládaném dalším vývoji a opatřeních, jak v boji proti lesnímu škůdci pokračovat. Stále platí, že na území, kde se kůrovcem napadené dřevo zavčas uklidí, je stav výrazně lepší, což potvrdilo i letecké snímkování.

Shodli jsme se na tom, že informovanost je alfou a omegou prevence před kůrovcem. Snažíme se, aby vlastníci lesů, starostové obcí, ale i veřejnost věděli, že odstranění a zpracování kůrovcového dřeva musí být co nejrychlejší, aby se dalšímu šíření škůdce zabránilo. V současné době existuje  i  dostatek zpracovatelských kapacit," uvedl radní pro venkov, životní prostředí a zemědělství Miroslav Krčil s tím, že dřevo ještě v letošním roce všechno vytěženo není, a kapacita dopravců bude potřebná i pro příští rok.

Jedním z hledisek v boji s kůrovcem je vývoj počasí. Letošní rok byl pro kůrovce příznivější. Oproti předchozímu roku byl teplejší a změnilo se také rozložení srážek. Nejhorší je situace stále v oblasti Nasavrcka a Sečska. „Stav lesů chceme nadále monitorovat a využívat k tomu i nástroje jako je letecké snímkování, které nám umožňuje mít nad vývojem situace přehled. Naším cílem je také obnova lesů. Materiálu na obnovu je v ČR dostatek. Po vytěžení kůrovcového dřeva je tedy možné plynule přecházet k fázi zalesňování. I v tomto směru je ovšem potřeba používat rozum a uvědomit si, že smrk není rozhodně sprosté slovo. A také že les má mnoho funkcí. Rostoucí stromy, rostoucí les jako kultura v krajině je nejlepším nástrojem k pohlcení oxidu uhličitého a významně pomáhá klimatu," poznamenal radní Krčil.

Vlastníkům lesů o výměře do 50 hektarů bude poskytovat Pardubický kraj podporu na těžbu kůrovcového dřeva i v příštím roce. Žádost lze vyplnit na webových stránkách Pardubického kraje.

Autor: Bc. Denisa Píšová
Zdroj a foto: Pardubický kraj