Blokové čištění ulic města…

Pardubice – 7. března bude v Pardubicích zahájeno tradiční blokové čištění ulic města. Tento typ úklidu ulic ve městě tradičně probíhá dvakrát za rok, obvykle na jaře a na podzim.

Při blokovém čištění se silnice i chodníky zametou a umyjí, na jaře se také odstraní posypový materiál ze zimní údržby. Blokové čištění smyje prach, což ulehčuje dýchání zejména lidem s respiračním onemocněním a alergiemi. 

Při čištění města jsou často problémem zaparkovaná auta, která stojí v místě úklidu a brání tak plynulému projetí úklidové techniky. Proto je 7 dní před zahájením prací rozmístěno přenosné dopravní značení s informacemi – kdy a v kolik hodin bude v dané lokalitě čištění probíhat. 

Ti, kteří nebudou na informace uvedené na dopravních značkách brát zřetel a budou v zákazu stání parkovat, si musí připravit 1500 Kč na odtažení vozu a další peníze na pokutu.

Termín, kdy budou Služby města Pardubic uklízet právě jejich ulici, si obyvatelé města mohou snadno zjistit již nyní na webových stránkách www.smp-pce.cz.

Všem ukázněným řidičům děkujeme za pomoc při zajišťování čistoty ve městě.

Autor: Iveta Koubková – tiskový úsek kancelář primátora Magistrát města Pardubic
Zdroj a foto:Magistrát města Pardubic