Areál SSHR u Heřmanova Městce je zabezpečen. Pokračuje sběr vzorků ze studní…

Chrudimsko – V návaznosti na havarijní situaci v areálu Správy státních hmotných rezerv (SSHR) v Kostelci u Heřmanova Městce se v úterý sešli starostové obcí s hejtmanem a předsedou Bezpečnostní rady Pardubického kraje Martinem Netolickým a předsedou SSHR Pavlem Švagrem. Hlavním cílem byla vzájemná informovanost o aktuálním stavu, ale také výhled dalších prací. V tuto chvíli (úterý 13:00) je nasazena veškerá dostupná technika a probíhá vzorkování studní. Areál včetně skladovacího bloku je zabezpečen.

„V tuto chvíli je situace velmi výrazně lepší, než včera v noci, kdy jsme se starosty a panem předsedou Švagrem celý areál procházeli. Zápach již není v obcích tak intenzivní. Důležité je, že se podařilo zajistit náhradní zásobování obyvatel, kteří nejsou napojeni na skupinový vodovod, což souvisí s doporučením nevyužívat studny, které by mohly být zasaženy. K dnešnímu poledni bylo ovzorkováno 15 studní a zatím se kontaminace naštěstí neprokázala. Intenzivní sběr vzorků bude samozřejmě i nadále pokračovat a pečlivě vyhodnocovat, “ uvedl hejtman Martin Netolický. „Po zabezpečení skladovacího bloku a nádrže je důležité přikročit k odtěžbě kontaminované povrchové zeminy, což by mělo být dnes a zítra. Samozřejmostí je, že bude odtěžena zemina i obyvatelům. Osobně považuji za důležité, aby byli obyvatelé včas a s maximální otevřeností informováni,“ řekl hejtman.

Kromě řešení této vzniklé situace byla řeč také o nastavení komunikace, vytipování potenciálně rizikových míst, ale také o zintenzivnění spolupráce se starosty okolních obcí a dalšími orgány jako Povodí Labe. „K podobnému úniku do okolí nikdy nedošlo. Pokud byl nějaký dílčí problém, tak byl vždy řešen pouze uvnitř areálu, který je velmi dobře zabezpečen. Tato záležitost je mimořádná, avšak je potřeba si nastavit systémy jak pro komunikaci, tak nastavení jednotlivých opatření,“ dodal hejtman Martin Netolický.

Areál SSHR u Heřmanova Městce je zabezpečen. Pokračuje sběr vzorků ze studní
« 1 z 7 »

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •