Antigenní testování pro pedagogické pracovníky…

KRAJ – Nemocnice Pardubického kraje nabídne od pátku 4. prosince ve všech čtyřech svých odběrových místech prostor pro dobrovolné antigenní testování pro pedagogické pracovníky. Aktuálně je připravena kapacita přibližně 7000 míst. Zájemci o testování budou k testu potřebovat vyplněný formulář, potvrzení zaměstnavatele a musejí se registrovat v rezervačním systému. V termínu od 4. do 18. prosince je testování určeno výhradně pro pedagogické pracovníky, nikoli pro veřejnost.

Pedagogičtí pracovníci v Pardubickém kraji budou mít od pátku 4. prosince možnost se nechat otestovat antigenním testem v síti odběrových míst Nemocnice Pardubického kraje. „Časy pro testování jsme se snažili přizpůsobit možnostem pedagogů, na jednotlivých odběrových místech testujeme přes poledne a v odpoledních hodinách. V Pardubicích funguje odběrové místo dokonce do 20.30, a to včetně víkendu. Přihlašování probíhá v půlhodinových blocích, do kterých se může přihlásit vždy 15 osob,“ uvádí Lucie Bareková, ústavní epidemioložka Nemocnice Pardubického kraje.

Antigenní testování bude možné pouze na základě vyplněného „Formuláře k provedení antigenního testu pro pedagogické pracovníky“, který je ke stažení na webových stránkách nemocnice a je společný pro odběrová místa Nemocnice Pardubického kraje a pardubickou laboratoř Medila. K testování bude třeba ještě přiložit potvrzení zaměstnavatele, že žadatel je pedagogickým pracovníkem. Tento formulář vytvořila ministerstva školství a zdravotnictví a bude také ke stažení na webu nemocnice. „Administrativa s antigenními testy přímo na odběrovém místě je náročnější než v případě PCR testů, a tak hledáme cesty, jak celý proces co možná nejvíce zefektivnit, urychlit a zároveň snížit epidemiologické riziko. Prosíme proto pedagogy, aby na odběrové místo chodili s oběma vyplněnými formuláři,“ říká Lucie Bareková.

Podmínkou pro provedení testu je registrace v rezervačním systému (odkaz naleznete zde), který je od 3. prosince spuštěn na webových stránkách nemocnice. „S ohledem na hladký průběh testování je nutné přijít přesně v rozmezí rezervovaného času. Prosíme, pedagogy, aby se vyhnuli jak pozdnímu, tak i příliš brzkému příchodu. Zároveň upozorňujeme, že se preventivní vyšetření antigenními testy neprovádí u osob, které v posledních 90 dnech prodělaly onemocnění Covid-19, a u osob, kterým byl v posledních 5 dnech proveden test metodou PCR s negativním výsledkem,“ dodává Bareková s tím, že bližší informacek testování jsou k dispozici na webových stránkách nemocnicev sekci Covid-19 zde.

„Ráda bych poděkovala všem, kteří se na realizaci a organizaci antigenního testování pedagogů v Pardubickém kraji podílejí. Některá rozhodnutí s sebou nesou potřebu rychlé a kvalitní přípravy v krátkém čase, což může být složité v situaci, kdy je třeba spolupráce několika subjektů najednou. O to víc si vážím skutečnosti, že jsme v Pardubickém kraji schopni nabídnout prostor pro testování pedagogů už od plánovaného 4. prosince,“ uvádí Michaela Matoušková, náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Pardubického kraje

Seznam odběrových míst NPK a jejich provozní doba

Pardubická nemocnice

Odběrové místo se nachází v budově č. 8. Preventivní testování antigenními testy bude probíhat ve vstupu A (ze strany od žluté budovy č. 10).

pondělí–neděle: 7.00–10.30, 11.00–17.30, 18.00–20.30


Chrudimská nemocnice

Odběrové místo se nachází v budově vedle vrátnice u hlavního vstupu (budova bývalé zdravotnické záchranné služby).

pondělí–pátek: 10.30–13.00


Litomyšlská nemocnice

Odběrové místo se nachází v budově C (první budova vlevo za vrátnicí).

pondělí–pátek: 12.30–15.00


Orlickoústecká nemocnice

Odběrové místo se nachází v příjmové ambulanci ARO v budově A – boční vstup z ulice J. a J. Kovářů.

pondělí–pátek: 12.00–15.00


Poznámka: Provozní doba odběrových míst se může v závislosti na poptávce o testování měnit. Aktuální nabídka volných termínů bude vždy k nalezení v rezervačním systému.

Zdroj a foto: Nemocnice Pardubického kraje

  •  
  •