Albertovu vilu v Žamberku čeká zateplení a vnitřní úpravy. Vše s důrazem na historickou hodnotu objektu

Žamberk – Radní Pardubického kraje na svém pondělním jednání schválili vyhlášení výběrového řízení na energeticky úsporná opatření na Albertově vile v areálu Odborného léčebného ústavu Albertinum Žamberk. Součástí prací v předpokládané hodnotě necelých 50 milionů korun včetně daně je také rekonstrukce interiérů budovy. Projekt na zateplení bude podpořen z evropských fondů v rámci Operačního programu Životní prostředí, v případě vnitřního vybavení je v plánu uplatnění v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

„O rekonstrukci Albertovy vily hovoříme již delší dobu, jelikož jsme zvažovali nejlepší možnou variantu pro spolufinancování z evropských fondů. V rámci realizace úspor energie budeme zateplovat obvodové zdivo, sanovat a zateplovat střechu včetně výměny samotné střešní krytiny. Budeme také měnit okna, vstupní dveře a výlezy na půdu. Při všech typech prací musíme zachovat a případně obnovit historický vzhled budovy," řekl hejtman Martin Netolický. „V rámci podmínek dotačního titulu musíme stavební práce dokončit nejpozději do konce června 2023. Předpokládané náklady podle projektové dokumentace činí necelých 50 milionů korun včetně daně," uvedl hejtman Netolický.

Součástí investice je také úprava vnitřních prostor budovy. „Chceme odstranit nevyhovující stavebně technický stav částí budovy s prošlou životností zejména vnitřních technických sítí. V budově je nutné zajistit bezbariérovost vybudováním výtahu s citlivým zakomponováním do objektu bez zásadního narušení vzhledu. Zároveň chceme upravit zázemí pro zaměstnance včetně sociálních zařízení, snížit počtu vícelůžkových pokojů vybudováním pokojů pro dva, maximálně tři pacienty," vysvětlil druhou část krajské investice náměstek hejtmana Roman Línek.

Odborný léčebný ústav Albertinum Žamberk, který je příspěvkovou organizací Pardubického kraje, se dlouhodobě významně rozvíjí. „Jsem velmi ráda, že se nám podařilo posunout k realizaci další z významných investic, která především zkvalitní služby pro naše klienty, ale také pro zaměstnance ústavu, kteří si zaslouží kvalitnější zázemí. Spojení zateplení budovy s vnitřními úpravami je vzhledem ke složitosti přesunu provozu výhodnější, než dělat tyto akce odděleně. Proto jsme z hlediska jak časových, tak organizačních úspor obě akce spojili," řekla náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková. „Sedm let zde slouží zmodernizovaný pavilon plicního oddělení, šest let uplynulo od rekonstrukce ambulantní části psychiatrického oddělení. V minulém roce jsme v areálu dokončili nové zázemí rentgenového pracoviště, které prošlo, spolu s prostorami plicní rehabilitace, významnými stavebními úpravami. Investice za šest milionů korun se sestávala z pořízení technologického vybavení RTG pracoviště za jeden milion korun z rozpočtu léčebného ústavu. Do samotného zázemí jsme pak investovali pět milionů korun z rozpočtu Pardubického kraje." upřesnila náměstkyně Matoušková.

Stejně jako v případě dalších projektů, a to nejen v oblasti zdravotnictví, klade kraj velký důraz na využití dostupných dotačních titulů. „V případě investice do Albertovy vily se jedná o kombinaci dvou dotačních titulů. Energeticky úsporná opatření za více jak 18 milionů korun budeme mít spolufinancována v rámci 121. výzvy Operačního programu Životní prostředí. V případě rekonstrukce vnitřních prostor chceme projekt uplatnit v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2021 – 2027. Vzhledem ke kvalitní přípravě našich projektů předpokládáme, že bychom měli být opět úspěšní," sdělil krajský radní pro evropské fondy a regionální rozvoj Ladislav Valtr.

Autor: Mgr. Dominik Barták / Pardubický kraj
Zdroj a foto: Pardubický kraj