Albertovu vilu v Žamberku čeká rekonstrukce…

Orlickoústecko – Radní Pardubického kraje na svém pondělním jednání schválili investiční záměr na zateplení budovy a rekonstrukci interiérů Albertovy vily v areálu Odborného léčebného ústavu Albertinum Žamberk. Předpokládané náklady investice dosahují téměř 60 milionů korun. Kraj chce pro projekt získat dotace z Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního programu Životní prostředí.

„Albertinum patří mezi klíčová zařízení v rámci následné péče v našem kraji, a proto se dlouhodobě snažíme využívat všech dostupných finančních zdrojů pro zvelebování areálu a zázemí pro pacienty. V roce 2015 jsme za téměř 40 milionů otevřeli zmodernizovaný pavilon plicního oddělení dlouhodobé péče, o rok později pak následovala ambulantní část psychiatrického oddělení za 25 milionů korun a nesmíme zapomenout ani na několikaetapovou investici do výměny střešní krytiny na Honlově domě, stravovací zařízení, ředitelství a prádelně za souhrnnou částku 11 milionů korun," vyjmenoval hejtman zásadní investice do areálu v posledních letech. „V případě zateplení Albertovy vily a rekonstrukce interiérů je předpokládaná hodnota téměř 60 milionů korun," doplnil hejtman.

Nyní by se měla dočkat rekonstrukce také Albertova vila pojmenovaná po žamberském rodákovi, chirurgovi a univerzitním profesorovi Eduardu Albertovi, za kterým se kdysi každé léto jezdila léčit i elita českých spisovatelů, politiků a historiků. „Dodnes zde najdeme nad dveřmi pokojů štítky zajímavých jmen, například se jménem Jaroslava Vrchlického. Ten sem však jezdil v době rozkvětu této vily, která je nyní v žalostném stavu. Proto jsem ráda, že radní Pardubického kraje dali zelenou rekonstrukci vnitřních prostor. Plánujeme odstranit nevyhovující stavebně technický stav částí historické budovy, zejména pak vnitřních sítí, což se projeví v energetických úsporách. Zároveň řešíme bezbariérovost vybudováním výtahu, který bude citlivě zakomponován do objektu, aniž by zásadně narušil vzhled budovy. Zásadní změnou bude přeměna pokojů. Místo vícelůžkových vzniknou maximálně dvou či třílůžkové. Našim klientům pak budeme poskytovat prostředí odpovídající 21. století," řekla náměstkyně pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková.

Podle náměstka hejtmana pro oblast investic Romana Línka bude kraj dělat maximum, aby stavba byla dokončena do konce roku 2023. „Vzhledem k tomu, že chceme na tuto investici využít dvou operačních programů, ve dvou různých programových obdobích, tak se musíme řídit termínem 31. prosince 2023, kdy je v rámci 121. výzvy Operačního programu životní prostředí nutné dokončit veškeré stavební práce včetně vypořádání a kolaudace," řekl Roman Línek.

Rekonstrukce interiérů by pak mohla být řešena v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. „Podíl evropských zdrojů na projekt Realizace úspor energie Albertovy vily ve výši 4,258 milionu korun již máme zabezpečen.  S rozšířeným zadáním se v následném kroku určitě pokusíme obstarat další externí zdroje také na navazující část projektu rekonstrukce interiérů, který by mohl nalézt podporu v Integrovaném regionálním operačním programu, protože v návrhu Programového dokumentu příležitost podpory psychiatrické péče nalézáme. Termíny prvních výzev programového období 2021 – 2027 lze očekávat v první půli roku 2022, do té doby nutno bezodkladně zapracovat v investiční přípravě na technické dokumentaci, abychom pak vše mohli úspěšně koordinovat," uvedl krajský radní pro evropské fondy a regionální rozvoj Ladislav Valtr.

Zdroj a foto: Pardubický kraj