Aktivace Centra biologické ochrany v Těchoníně v tuto chvíli nehrozí…

Pardubice – Centrum biologické ochrany v Těchoníně je špičkovým zdravotnickým zařízením vytvořeným v případě nutné izolace osob s vysoce nakažlivým onemocněním. Vzhledem k tomu, že se zařízení nachází na území Pardubického kraje, jednal hejtman Martin Netolický se zástupci Armády ČR a krajským policejním ředitelem Janem Ptáčkem o připravenosti tohoto zařízení v případě rozšíření nákazy koronaviru také do České republiky.

„Pro tuto chvíli není Těchonín podle informací Armády ČR zařízením, které by bylo primárním pro přijetí pacientů případně nakažených koronavirem. V prvním stupni bude pacient řešen v rámci infekčních oddělení nemocnic a následně Nemocnice Na Bulovce v Praze. O případnou aktivaci Těchonína musí požádat hlavní hygienik prostřednictvím armády, avšak pro tuto chvíli nic takového nehrozí,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který se zajímal také o zabezpečení areálu a informovanost starostů okolních obcí.

Krajské organizace dostaly potřebné informace týkající se možného výskytu koronaviru

Další postup a zajištění informovanosti obyvatel v regionu včetně zástupců příspěvkových organizací kraje ve školství, sociálních službách či zdravotnictví. Hlavní důvod setkání, které svolal hejtman a předseda Bezpečnostní rady Pardubického kraje Martin Netolický v sále krajského zastupitelstva. Setkání  se zúčastnili také odborníci z Krajské hygienické stanice, nemocnic či zdravotnické záchranné služby.

„Svolali jsme zástupce všech organizací zřizovaných nebo zakládaných Pardubickým krajem, protože i jejich prostřednictvím chceme zajistit základní informovanost obyvatelstva. Chceme, aby dostali aktuální zprávy přímo od povolaných odborníků a ne z médií. Jedná se však také o jisté legislativní otázky jako je například případné uzavření škol, náhrady za případnou nařízenou karanténu určitých osob. Toto vše chceme, aby kolegové věděli,“ sdělil hejtman Martin Netolický, který informoval také o distribuci informačního materiálu, který se týká základních hygienických zásad. „Po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí jsme vytvořili materiál, který je zaměřen na základní hygienické zásady, které se sice mohou na první pohled zdát samozřejmé, ale ne vždy jsou dodržované. Tento materiál budeme šířit prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, obecních zpravodajů, ale také právě prostřednictvím našich příspěvkových organizací. Tento materiál bude také ke stažení na webových stránkách kraje,“ řekl hejtman Netolický s odkazem na speciálně vytvořenou sekci v krajském webu pod odkazem www.pardubickykraj.cz/koronavirus.

Zdroj: Pardubický kraj
Foto titulní: Armáda ČR

  •  
  •