18 let plujeme za zdravím našich nejmenších pacientů…

Orlickoústecko – V  dubnu 2020 jsme společně chtěli oslavit výročí plnoletosti dětského oddělení. Ale člověk míní – Covid 19 rychle mění. Tímto příspěvkem bychom chtěli vyjádřit poděkování všem kolegyním a kolegům, kteří byli a jsou součástí naší posádky. Věříme, že společně překonáme obtížnější úsek naší plavby a nabereme zase správný vítr do plachet.

Dětské oddělení Orlickoústecké nemocnice plnoleté – krátká reportáž z pracovních oslav 18. výročí „Plavby za zdravím“.

V dubnu roku 2002 proběhlo slavnostní otevření nového pavilonu dětského oddělení Nemocnice Ústí nad Orlicí. Na společnou „Plavbu za zdravím“ se naše posádka vydala s velkým nadšením a elánem. Za kormidlem stál kapitán lodi, primář MUDr. Luděk Ryba, který celou posádku (lékaře, sestřičky, ošetřovatelky, sanitářky a pedagogy) semknul v jeden dobře fungující tým. Každý má svůj úkol, každý je platným a nepostradatelným členem na palubě. Posádka se postupně obměnila, získávala nové zkušenosti, v cestě za zdravím zdolávala nečekané překážky, proplula místy bouřlivými nebo se nechávala kolébat klidnou vodou. Vydávala se na cesty za poznáním a hlavně naplňovala svoje poslání – uzdravovat dětské pacienty.

Významným bodem naší plavby se měl stát 23. duben 2020, kdy byl naplánován seminář s názvem: „Slasti a strasti dětského oddělení Orlickoústecké nemocnice 2002 – 2020“. Měla to být hlavní část oslav našich 18. narozenin. Kolektiv zdravotníků připravoval prezentace z historie, zajímavosti a statistky týkající se léčby nemocných dětí. Projekty, specifické akce a činnosti byly zase součástí prezentace aktivit základní a mateřské školy při nemocnici.

Člověk míní a Covid-19 rychle mění. Během několika dnů měsíce března se situace nečekaně změnila. Všichni byli postaveni před zcela novou výzvu ke zdolání neznámé překážky na cestě.Prioritou se stala ochrana zdraví dětských pacientů, doprovodů i samotných zdravotníků. Každý se snaží dětem a jejich doprovodům zpříjemnit dobu hospitalizace a zabezpečit klidnou plavbu do přístavu zdraví. Společně se zdravotníky zůstaly, i v těchto neklidných dnech, na palubě učitelky. Snaží se přispět k dobré pohodě a zabavit malé pacienty v době, kdy jim chybí kontakt s vrstevníky, rodinou či prarodiči. Potěšila nás podpora dlouhodobých příznivců a sponzorů. Poděkování proto patří všem dobrovolnicím, které rychle ušily látkové roušky pro děti i dospělé nebo Zdravotním klaunům. Pro pobavení nás všech zasílají krátká povzbudivá videa. Ozvali se i další lidé a sponzoři, kteří chtějí pomoci.

Omalovánky „Kočičí roušková“ s krátkými říkankami dětem připravila a věnovala paní Eva Jakoubková.

Děkujeme touto cestou všem, kteří se plavby účastnili, účastní nebo ji jakkoliv podpořili.

Náš velký dík patří především kapitánovi lodi: primáři MUDr. Luďku Rybovi. Po celých 18 let navigoval naši loď správným směrem. A to nejen v dobách klidných, ale i ve dnech, kdy hladina moře byla rozbouřená. Vždy, spolu s posádkou, situaci ustál a našel cestu k bezpečnému zakotvení u břehu.

Do dalších dnů přejeme hodně zdraví nám všem na palubě.

Za posádku:
vedoucí sestřičky Lenka a Hanka a Hanka učitelka ZŠ Světlana

  •  
  •