Živé přenosy operací i oslava 100. narozenin. Oční oddělení pořádá akci Live Surgery…

Pardubice – Oční oddělení Pardubické nemocnice pořádá 3. května tradiční akci Live Surgery. Nabídne živé přenosy operací i oslavu 100. narozenin doc. Iserleho.

Již tradičně naživo přenášené operace ze sálů očního oddělení Pardubické nemocnice, ale také několik novinek. Letošní odborné setkání oftalmologů Malá pardubická Live Surgery nabídne inovovaný program. Akce pořádaná očním oddělením Pardubické nemocnice se koná v pátek 3. května nově v Domu hudby v Pardubicích. Účast tentokrát bude mezinárodní. Konference navíc bude mít slavnostní podtext.

Reklama

„Malá pardubická Live Surgery se letos koná při příležitosti oslavy 100. narozenin emeritního primáře našeho oddělení doc. MUDr. Jana Iserleho CSc., který byl ve své době vynikajícím očním chirurgem a organizátorem a také spolupracovníkem profesora Vanýska při prvních implantacích umělých očních čoček v 50. letech v tehdejším Československu,“ uvedl primář očního oddělení Jan Novák.

Odborná akce bude zahájena v 9.00 hodin. Dopolední část obstarají operace na pardubickém očním oddělení, které v živém přenosu uvidí účastníci setkání v Domě hudby. Provádět je budou nejen primář Novák a jeho zástupkyně Klofáčová, ale také hosté. „Akce má mezinárodní charakter. Zúčastní se ji známí specialisté oboru ze Slovenska a Itálie a o operační zkušenosti se podělí chirurgové z České republiky,“ uvedl docent Novák a dodal: „V předváděném spektru operací mohou účastnící akce porovnat náročnost operace na oční čočce a operace sítnice i spolupráci úzce specializovaných chirurgů.“

Odpolední část bude zahájena ve 13.00 hodin. Po slavnostním úvodu si slovo vezme lékařka pardubického očního oddělení Hana Adámková, která pohovoří o docentu Iserlem. Emeritnímu primáři, který se dožívá úctyhodného životního jubilea, bude věnována i následná hudební zdravice. V dalším programu docent Novák připomene zásluhy profesora Milana Izáka o rozvoj implantologie v Československu. Tento mezinárodně uznávaný odborník v oftalmologii poté sám vystoupí se svou přednáškou. Součástí odpoledního bloku bude rovněž Kulatý stůl účastníků Live Surgery věnovaný moderní chirurgii katarakty a zadního segmentu oka.

„U příležitosti této akce bude proveden křest knížky o vzniku a rozvoji očního oddělení Pardubické nemocnice s dobovými vzpomínkami primářů oddělení. V současné době díky kvalitnímu personálnímu obsazení poskytuje oční oddělení pacientům péči na nejvyšší úrovni ve všech segmentech oboru,“ uvedl docent Novák.

Reklama

Zdroj a foto: Nemocnice Pardubického kraje

  •  
  •  
Reklama