Zažijte dobu kamennou – na přednáškách v muzeu…

Pardubice – Archeologické přednášky Východočeského muzea v Pardubicích přispívají k šíření povědomí o nejstarších dějinách regionu s důrazem na Pardubicko. Letošním tématem je paleolit, tedy starší doba kamenná, a s ní spojené nejnovější poznatky, včetně například mýtů a faktů o mamutech. Cyklus začíná ve středu 27. února v 18 hodin v přednáškovém sálu Zámku Pardubice.

„Na první přednášce Petr Čechák z Univerzity Hradec Králové nastíní vývoj osídlení východních Čech paleolitickými lovci a sběrači. Vychází ze svého vlastního bádání o starší době kamenné. Představí nové lokality i nové poznatky o nalezištích již známých,“ přibližuje úvodní přednášku archeoložka Tereza Jošková z Východočeského muzea v Pardubicích.

Reklama

Ve středu 6. března od 18 hodin seznámí archeolog Ondřej Mlejnek posluchače s novými nálezy z období mladší a střední doby kamenné (paleolitu a mezolitu) a zejména velmi významným nálezem mezolitické lokality v trase budoucí dálnice D35. „V roce 2018 odhalil záchranný archeologický výzkum na návrší jižně od železniční stanice Uhersko u Pardubic pozůstatky sídliště lovců a sběračů. Na přednášce návštěvníci poznají život lidí v této době rekonstruovaný základě současných vědeckých poznatků i podrobnosti o nálezech u Uherska,“ slibuje Tereza Jošková.

Archeologické přednášky Paleolit a mezolit:

27. 2. 2019 – Mgr. Petr Čechák, Ph.D.: Paleolit východních Čech

6. 3. 2019 – Mgr. Ondřej Mlejnek, Ph.D.: Archeologické nálezy ze starší a střední doby kamenné na trase D35

Reklama

13. 3. 2019 – PhDr. Petr Šída, Ph.D.: Mamuti v paleolitu – mýty a fakta

20. 3. 2019 – Doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D.: Pohřbívání ve starší době kamenné

Zdroj a foto: Východočeské muzeum v Pardubicích

  •  
  •  
Reklama