Zájem o studium na zemědělských školách a učilištích trvá…

KRAJ – Radní Pardubického kraje pro školství Bohumil Bernášek navštívil v rámci Dne otevřených dveří Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti a Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici. Ocenil jejich výbornou spolupráci se školami, díky které se prvky duálního vzdělávání uplatňují i v zemědělském školství.

„Přijímací řízení na naše střední školy není ukončeno, ale v tuto chvíli lze konstatovat, že zájem o studium na středních školách a učilištích vyučujících obory související se zemědělstvím se oproti loňskému roku nezměnil. Tuto skutečnost lze vnímat pozitivně. Nabídka krajských škol je samozřejmě velmi pestrá, ale ve spolupráci se zemědělskými podniky se nám daří přesvědčovat žáky základních škol a jejich rodiče, že práce v zemědělství se díky mechanizaci a automatizaci výrazně změnila. Pestrá práce pod širým nebem, chov zvířat či výroba potravin může být pro řadu mladých lidí velmi dobrou volbou. Příjemným bonusem na školách, kde se vyučují opravárenské obory, bývá řidičský průkaz či svářečské zkoušky,“ uvedl radní pro školství Bohumil Bernášek.

Reklama

Právě spolupráci se školami zaměřenými na zemědělství si pochvalují obě družstva. „Každý rok k nám ze Střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy Chrudim přicházejí dva absolventi a též dobrá spolupráce je s Odborným učilištěm Chroustovice, jehož absolventi se vyznačují pracovitostí a šikovností,“ sdělil předseda Zemědělského družstva Rosice u Chrasti Václav Blažek.

Předseda Zemědělského družstva se sídlem ve Sloupnici Jaroslav Vaňous vypočítává: „Spolupracujeme se Střední školou zahradnickou a technickou Litomyšl, Střední školou zemědělskou a veterinární Lanškroun a Integrovanou střední školou technickou Vysoké Mýto. Žáci dojíždějí samostatně, nebo se svými mistry na naše pracoviště, kde se jich ujímají firemní instruktoři. Seznamují se u nás například s chovem dobytka či opravami traktorů v praxi a my můžeme ovlivňovat jejich budoucí pracovní návyky. Společně s Vyšší odbornou školou pedagogickou a Střední pedagogickou školou Litomyšl v našem družstvu organizujeme pro žáky základních škol agroenvironmentální kroužek. Jeho cílem je podpořit zájem nových uchazečů o studium zemědělství a přiblížit žákům nepostradatelnou úlohu zemědělství pro život jako součást lidské společnosti, ale i přírody,“ řekl předseda Jaroslav Vaňous.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •  
Reklama