Žáci pro středisko rané péče vyrobili nové pomůcky…

Pardubice – Středisko rané péče v Pardubicích v rámci svého Dne otevřených dveří převzalo nové didaktické pomůcky. A nejsou to ledajaké pomůcky, vyráběli je sami žáci 8. A ze Základní školy Staňkova. Dětem ve středisku mají pomoci s rozvojem komunikačních dovedností či jejich individuálních potřeb.

„Je skvělé, že naše žákyně a žáci pomáhají dětem s hendikepem. Patří jim za to obrovské poděkování, pozitivních příkladů není nikdy dost. Beru to jako výborný námět pro další pedagogy a žáky na našich základních školách nejen do hodin výtvarky, forem pomoci může být mnohem více. Věřím, že se další přidají a spolupráce mezi našimi školami a poskytovateli sociálních služeb se bude nadále jen a jen rozvíjet,“ podotýká náměstek primátora Jakub Rychtecký.

Předlohy a náměty žáci získali přímo od střediska. Pod jejich rukama tak vznikaly speciální didaktické pomůcky pro rozvoj komunikačních dovedností, podporu smyslového vnímání či vnímání denního a týdenního režimu a také na podporu rozumových dovedností. Výroba všech pomůcek přitom trvala zhruba dva měsíce, někteří žáci si dokonce svou „práci“ dobrovolně brali domů, aby bylo vše hotovo do termínu Dne otevřených dveří. Třídní učitelka 8. A Zita Kudrnová však s žáky podniká řadu dalších dobrovolných činností. „S třídou se zapojujeme také do Tříkrálové sbírky, navštěvujeme i domov důchodců, kde si žáci s klienty povídají nebo s nimi chodí na procházky. Musím říci, že děti to opravdu baví,“ chválí své žáky třídní Zita Kudrnová.

Středisko rané péče v Pardubicích pomáhá dětem (od narození do 7 let) s ohroženým vývojem a tělesným nebo mentálním postižením, s poruchou autistického spektra či kombinovaným postižením.

Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic

Sledujte nás a sdílejte:
Follow by Email
Facebook
Facebook
Instagram