Výstavbu lávky na hlavním nádraří zajistí SŽDC…

Pardubice – Město je připraveno odevzdat budoucnost lávky do rukou Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Smlouvu o postoupení práv a povinností již radní schválili, jejím podpisem se realizace lávky oficiálně stává součástí projektu Modernizace železničního uzlu Pardubice a tím také investicí SŽDC.

„Město mělo za úkol zpracovat dokumentaci do úrovně územního rozhodnutí na lávku spojující Palackého třídu s ulicí K Vápence a zároveň toto územní rozhodnutí získat. Po mnoha úpravách textu a vydání nového územního rozhodnutí daného změnou vzhledu lávky rada města schválila podobu smlouvy, jejímž prostřednictvím Pardubice postupují práva a povinnosti v rámci zakázky lávka pro pěší v prostoru nádraží Českých drah,“ podotýká náměstkyně primátora zodpovědná za územní plánování Helena Dvořáčková.

Jakmile bude smlouva podepsána oběma účastníky, tedy zástupci statutárního města Pardubice a SŽDC, lávka se stane součástí projektu Modernizace železničního uzlu Pardubice, jehož realizaci SŽDC plánuje zahájit během příštího roku. Lávka sice bude investicí správy, po jejím dokončení však bude předána městu. „Až bude rekonstrukce hotova, Správa železniční dopravní cesty předá lávku do majetku města s tím, že například navigační a informační systémy zůstanou v majetku SŽDC,“ dodává náměstkyně. Podle jejích slov bude realizace lávky probíhat ve spolupráci s městem v zastoupení architekta Milana Košaře, který bude zároveň přítomen na kontrolních dnech.

Tento společný postup mezi městem Pardubice a SŽDC je přitom v rámci celé ČR jedinečný. Není běžné, aby státní investor vytvořil takto nadstandardní podmínky pro místní samosprávu. Dohoda je výsledkem trpělivého jednání primátora Martina Charváta společně s pardubickým poslancem a zastupitelem Martinem Kolovratníkem na úrovni Ministerstva dopravy a vedení SŽDC. „Po desítkách let slibů předchozích politiků se nám povedlo propojit a dát dohromady v místě a čase dva důležité projekty. Jedním z nich je celková rekonstrukce železničního uzlu, kterou provádí stát, a druhým je právě městská lávka,“ vysvětluje poslanec Kolovratník. „Toto spojení má dvě ohromné výhody. Stavební práce a omezení na koridoru proběhnou zároveň. Z pohledu města také dojde k funkčnímu propojení obou městských částí kolem nádraží. Na severu bude spojeno přednádraží a autobusový terminál a na jihu naváže přímo na lávku budoucí parkovací dům,“ dodává Kolovratník.

Správa železniční dopravní cesty již má vysoutěženého projektanta na rekonstrukci vlakového nádraží. Vybrány byly sesterské firmy Sudop Praha a Sudop EU, modernizace železničního uzlu má přitom vyjít na zhruba 4 miliardy korun. Přístup na nástupiště bude nově bezbariérový, přibude zde páté nástupiště a koleje budou vyměněny.

Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic

Sledujte nás a sdílejte:
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Facebook
Instagram