Výběrové řízení na stavitele centrálního příjmu v Orlickoústecké nemocnici by mělo být vyhlášeno v dubnu…

Pardubice – V sále Rady Pardubického kraje se uskutečnil další kontrolní den k přípravě Centrálního urgentního příjmu v Orlickoústecké nemocnici. Ten je společně s dalšími významnými krajskými investicemi do oblasti zdravotnictví, dopravy či kultury zařazen na seznam staveb se zvláštním režimem. V tuto chvíli dokončil kraj demolici staveb dispečinku a garáží a podal žádost o stavební povolení. Zároveň probíhá upřesňování jednotlivých parametrů stavby a finalizace předpokládané ceny. Výběrové řízení na dodavatele by mělo být zahájeno v průběhu dubna.

„Vzhledem k tomu, že ceny na stavebním trhu neustále rostou, tak musíme pružně reagovat v rámci jednotlivých parametrů celé stavby a vnitřního uspořádání. Rozhodně nechceme celý projekt osekávat na kost, ale spíše debatujeme o tom, aby byl celý objekt maximálně funkční bez zbytečného plýtvání veřejnými prostředky. Zároveň se snažíme vycházet vstříc potřebám personálu nemocnice, se kterým jednotlivé požadavky konzultovány,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Podařilo se nám při detailním procházení projektu najít úsporu 31 milionů korun, která však rozhodně není na úkor potřeb personálu či komfortu pacientů. Vše směřujeme k tomu, abychom v průběhu dubna zahájili výběrové řízení na stavitele. Teprve po ukončení výběrového řízení se ukáže, zda se podaří výslednou cenu srazit či nikoliv. V tuto chvíli jsou předpokládané náklady II. etapy bez přístrojového vybavení 377 milionů korun včetně DPH,“ doplnil hejtman.

Reklama

Výstavbě budovy centrálního příjmu předcházela demolice budov dispečinku a garáží, který byla v průběhu února dokončena. Zároveň 15. února nabylo právní moci územní rozhodnutí k nové stavbě. Následně podal kraj žádost o stavební povolení. „Zahájení samostatné stavby bude předcházet I. etapa, kterou jsou přeložky kabelových tras silnoproudé elektrotechniky, nové rozvody a přípojky vodovodu, kanalizace, plynovodu, venkovní rozvody osvětlení, elektronických komunikací a medicinálních plynů. Součástí této etapy je rovněž výstavba energobloku, skladu tlakových láhví a provedení přilehlých komunikací, terénních a sadových úprav,“ uvedl radní Ladislav Valtr, který zároveň připomněl, že se kraj zabývá také otázkami hluku v rámci provozu budovy. „Máme k dispozici prováděcí dokumentaci pro snížení hlukové zátěže, která spočívá především v instalaci přídavných tlumičů hluku na stávající vzduchotechnice, provedení akustického obkladu nové stěny u chladící jednotky a další kroky,“ doplnil radní Valtr.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •  
Reklama