VIDEO: Pardubická cizinecká policie opět zasahovala…

KRAJ – V Pardubickém kraji je oficiálně k pobytu hlášeno téměř 18 000 cizinců, z toho zhruba 7 300 má účel pobytu zaměstnání. Nad tato čísla jsou v kraji i neoprávněně pobývající cizinci nebo cizinci pracující bez povolení k zaměstnání. Zatímco před statistickými údaji jsou tito „nelegální“ cizinci skryti, před cizineckou policií zdaleka ne všichni zůstanou neodhaleni…

Příkladem je součinnostní kontrola cizinecké policie a inspektorátu práce v rekreační oblasti Dolní Morava. Policie se zaměřila na oblast turistických služeb, pohostinství a ubytování a zajistila na místě 12 cizinců bez povolení k zaměstnání. Dva z cizinců navíc pobývali v České republice bez oprávnění k pobytu. Policisté se všemi zajištěnými zahájili správní řízení o vyhoštění. Rozhodnutím lze stanovit dobu až na 5 let, po kterou jim nebude umožněn vstup na území členských států Evropské unie. Inspektorát práce se kompetenčně zaměřil kromě cizinců i na jejich zaměstnavatele.

Ve stejný den cizinecká policie realizovala i dva cizince, kteří ke vstupu do Evropské unie zneužili výjimky z vízové povinnosti umožňující pobývat na našem území po dobu 90 dní, přičemž pobyt nesmí být za účelem výdělku. Toto se cizinci rozhodli obejít obstaráním si padělaných osobních dokladů. Přestože jejich domovská země leží až za pohořím Kavkaz, prokazovali se identitou rumunskou. Jeden z cizinců takto klamal zaměstnavatele a pracoval ve stavebně-výrobním podniku na Pardubicku více než rok, druhý necelé dva měsíce. Policejní orgán sdělil cizincům podezření z přečinu padělání a pozměnění veřejné listiny, za což mohou být odsouzeni až na tři roky vězení nebo zákazem činnosti.  Současně správní orgán cizinecké policie rozhodl o zajištění cizinců do zařízení pro cizince, kde vyčkají na rozhodnutí o správním vyhoštění a následný převoz do domovské země. Správní vyhoštění může být až na 5 let. Zajímavostí k danému případu je skutečnost, že jeden z cizinců si opatřil pro svoji osobu rovnou dva padělky rumunského občanského průkazu, aby tím zakrytí své pravé identity ještě umocnil.

Zdroj: Policie ČR

Sledujte nás a sdílejte:
Follow by Email
Facebook
Facebook
Instagram