V A. Krause přibydou místa pro handicapované předškoláky…

Pardubice požádají kraj o navýšení kapacity v mateřské škole v ulici Artura Krause. Školka, sloužící dětem s handicapem, by od září měla mít, namísto jedné, dvě třídy po deseti dětech. Město zřízením nové „speciální“ třídy reaguje na zvýšenou potřebu míst pro děti předškolního věku s mentálním postižením, poruchou autistického spektra nebo s kombinovaným postižením.

„V současné době evidujeme větší zájem rodičů o umístění takto handicapovaných dětí, což koresponduje s informacemi ze speciálního vzdělávacího centra, podle něhož je jednoznačný nárůst dětí s poruchou autistického centra. Samozřejmě dáváme přednost integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mezi děti zdravé, ale v mnoha případech to, právě kvůli míře postižení, není možné,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký s tím, že péče o handicapované děti klade zvýšené nároky jak na materiální, tak personální vybavení předškolních zařízení.

V současné době je v zařízeních města v předškolním vzdělávání pro děti s různými vadami zhruba 90 míst. Vedle jedné třídy pro 10 dětí v MŠ A. Krause je zhruba 50 míst v integrační školce a rehabilitačním centru Lentilka a po jedné třídě s kapacitou 14 míst v MŠ Klubíčko, kde se věnují dětem se závažnějšími vadami řeči a poruchami komunikace a v MŠ Odborářů, v níž funguje speciální třída pro děti se závažnými očními vadami. V Pardubicích je ještě speciální mateřská, základní a praktická škola, ta však přijímá děti až od pěti let, jako přípravný stupeň před nástupem dítěte do školy základní.

„Zřízení nové třídy v Základní škole a mateřské škole A. Krause je v tuto chvíli nejschůdnějším řešením. Nevyžádá si zásadní změny a provoz v nové třídě tak bude možné zahájit již od školního roku 2019/2020. Rekonstrukce přízemí a vybavení nové třídy odhadujeme zhruba na 160.000 korun,“ konstatoval náměstek Rychtecký. Zřízení nové třídy pro 10 předškoláků zvládne i školní jídelna, jejíž kapacita je dostatečná.

Zdroj: Magistrát města Pardubic
Foto: ilustrační redakce

Sledujte nás a sdílejte:
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Facebook
Instagram