Univerzita Pardubice otvírá druhou šanci pro zájemce o studium…

Pardubice – Čerství maturanti mají právě teď druhou šanci stát se vysokoškoláky. Univerzita Pardubice nabízí možnost zúčastnit se druhého kola přijímacího řízení do bakalářského studia. Letos je otvírá 6 ze 7 fakult univerzity a zájemci se mohou hlásit v červenci nebo i v srpnu podle toho, jaký obor si vyberou. V rámci druhých kol loni přišlo ještě na 800 přihlášek.

Například Fakulta filozofická Univerzity Pardubice přijímá přihlášky ještě do některého ze 7 vybraných jednooborových bakalářských oborů a do 4 vybraných dvouoborových bakalářských oborů. Přihlášku je možné podat do 26. červenceFakulta ekonomicko-správní doplňuje počty přijatých studentů do programu Hospodářská politika a veřejná správa do 3 specializací a do 2 specializací programu Informatika a systémové inženýrství. Zájemci se mohou přihlásit do 31. července.

Reklama

Na Fakultu elektrotechniky a informatiky je možné se hlásit do oborů Informační technologie a Řízení procesů. Vyhlásila také 1. kolo přijímacího řízení do nově otevíraného programu Aplikovaná elektrotechnika. Všechny přihlášky přijímá až do 10. srpna. Zájemci o studium chemie mohou vybírat ještě z 9 bakalářských programů Fakulty chemicko-technologické, která na jejich přihlášky počká do 11. srpna Fakulta zdravotnických studií uvítá studenty vždy do jednoho oboru programů Specializace ve zdravotnictví a Zdravotně sociální péče. Přihlášky uzavře 26. srpna. Dopravní fakulty Jana Pernera mají zájemci o 5 vybraných bakalářských oborů čas do 31. srpnaFakulta restaurování v Litomyšli druhé kolo přijímaček letos vůbec nevypsala.

Letos přišlo v 1. kole přijímacího řízení do bakalářských studijních programů a oborů na všech 7 fakult Univerzity Pardubice více než 5 tisíc přihlášek. Zájem o studium projevilo celkem 5 378 lidí, což je o 400 více než loni. Ke všem typům studia včetně druhých kol přišlo v loňském roce na 7 000 přihlášek.

Fakulty dopravní, ekonomicko-správní, zdravotnických studií, chemicko-technologická a elektrotechniky a informatiky přijímají do bakalářských studií v rámci druhých kol jen na základě výsledků středoškolského studia. Na Fakultu filozofickou budou uchazeči skládat přijímací zkoušku.

Zájemci o navazující magisterská a doktorská studia mohou přihlášky podávat do konce července, případně v průběhu měsíce srpna – podle zvoleného studijního programu a fakulty. Přesné termíny najdete v přiložené tabulce.

Reklama

Zájemci o studium na Univerzitě Pardubice pomůže speciální webová stránka – www.evolupce.cz nebo studijní oddělení jednotlivých fakult – přes telefonní ústřednu 466 036 111.

UNIVERZITA PARDUBICE – 2. kolo akademický rok 2019/2020

Aktuální termíny pro podání přihlášek k navazujícímu magisterskému studiu:

Univerzita Pardubice Termín podání přihlášek magisterské studium               
Fakulta ekonomicko-správní31. července
Fakulta chemicko-technologická31. července
Fakulta filozofická9. srpna
Dopravní fakulta Jana Pernera15. srpna
Fakulta zdravotnických studií26. srpna
Fakulta restaurování5. září

Autor: Martina Macková – vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa
Zdroj a foto: Univerzita Pardubice

  •  
  •  
Reklama