Talentové zkoušky zahájily přijímací řízení na střední školy…

Pardubice – Přijímací řízení na střední školy bylo zahájeno talentovými zkouškami. Jejich složení je podmínkou pro přijetí na sportovní gymnázium a konzervatoř v Pardubicích. Talentové zkoušky jsou dále vyžadovány na vybraných oborech na Střední průmyslové škole stavební  Pardubice, Střední škole zahradnické a technické Litomyšl, Střední škole uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí a Střední škole cestovního ruchu a grafického designu Pardubice.

Dne 7. ledna se uskutečnily talentové zkoušky na Sportovním gymnáziu v Pardubicích. Navštívil je i radní pro školství Bohumil Bernášek. V letošním roce podalo na Sportovní gymnázium nebývale velké množství uchazečů. „V minulosti se k nám hlásilo zhruba 100 žáků. V letošním roce je to 160.  Z tohoto zájmu jsme samozřejmě potěšeni. Pro příští školní rok budeme otevírat dvě třídy po třiceti žácích. “ sdělil Radim Novák, ředitel školy. Kromě talentových zkoušek, musí budoucí studenti na jaře složit i standardní přijímací zkoušky. Jednotlivé části přijímacích zkoušek jsou bodované. Další body mohou získat úspěšní reprezentanti a také ti, kteří byli aktivní v mimoškolních aktivitách. Součet bodů určuje celkové pořadí.

Reklama

Studium na škole je velmi náročné. Kromě třiceti hodin teoretické gymnaziální výuky absolvují studenti šestnáct hodin sportovní přípravy týdně.

„Ve stávajícím školním roce je v 9. ročnících základních škol 4 114 žáků, což je o 144 žáků více než v loňském roce. Chci všem současným deváťákům popřát, aby si vybrali školu, na které je bude studium bavit a která je dobře připraví na budoucí profesní život“ sdělil radní Bernášek.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •  
Reklama