Střední školy získaly na vybavení 10 milionů korun…

Pardubický kraj – Střední školy v kraji dostaly podporu ve výši necelých 10 milionů korun na modernizaci a vybavení svých učeben a odborných dílen. Podporu z Evropských dotací získaly prostřednictvím činnosti místní akční skupiny MAS ORLICKO, z.s., která o ní rozhodla v dubnu.

Projekty jsou zaměřeny jak na modernizaci a dovybavení dílen na středních školách a odborných učilištích, tak na počítačové a jazykové učebny a učebny přírodovědného vzdělávání, které budou nyní studentům a učitelům nabízet rozmanitější možnosti výuky. Byly podpořeny v rámci již 15. vyhlášené výzvy MAS ORLICKO, z.s. určené k podpoře technického a přírodovědného vzdělávání. Samotné přípravě žádostí pak předcházela setkání s řediteli škol a koordinace spolupráce s krajským úřadem Pardubického kraje – jak odborem školství zastoupeným Martinem Kissem, tak aktivitou Krajského akčního plánování.

Reklama

Z celkem bezmála 30 mil. korun, putujících do území k podpoře technického a přírodovědného vzdělávání tak 9,5 mil. Kč obdržely 4 krajské střední školy a 1 soukromá střední škola. Ostatní prostředky směřují do základních škol na Orlicku. Celkem pak střední školy získaly z dotačních výzev MAS ORLICKO, z.s. v letech 2017 – 2019 cca. 15 mil. Kč.

K již úspěšně ukončeným akcím pak patří například nově vybavená Laboratoř mechaniky zemina betonu na Průmyslové střední škole v Letohradě (náklady akce 1,5 mil. Kč), nebo Variabilní odborná učebna přírodních věd na Střední škole obchodu, řemesel a služeb Žamberk (náklady akce 743 tis. Kč).

„MAS ORLICKO, z.s. je jednou z velmi dobře pracujících místních akčních skupin v Pardubickém kraji. V průběhu realizace již uzavřených projektů Místní akční plán I pro území ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová, a Místní akční plán I (MAP I) pro území ORP Žamberk a Králíky, spolupracoval MAS ORLICKO, z.s. aktivně s Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání Pardubického kraje (KAP I) a tato spolupráce se v současnosti dále rozvíjí a prohlubuje i nyní, kdy probíhá realizace projektů MAP II pro výše uvedená území.

Podpora středních škol v území MAS Orlicko je smysluplná a přináší těmto školám potřebné prostředky pro zvyšování kvality výuky. Současně je třeba z hlediska krajského školství vysoce ocenit vytvořený funkční systém spolupráce všech stupňů školství navzájem. Podpora mimoškolních aktivit dětí a žáků, stejně tak jako podpora kariérového poradenství je v plném souladu s dlouhodobým záměrem rozvoje školství Pardubického kraje. Všechny realizované aktivity jsou logicky provázané nejen v místě realizace, ale jsou v logické souvislosti se záměry projektu KAP I“, sdělil Bohumil Bernášek, radní odpovědný za školství.

Reklama

„Když jsme v rámci místní akční skupiny připravovali „program“ na podporu technického a přírodovědného vzdělávání, bylo nám jasné, že střední školy nemohou stát stranou. V území MAS ORLICKO se dlouhodobě rozvíjí dobrá spolupráce mezi základními a středními školami, stejně jako spolupráce mezi středním školstvím a trhem práce. Chtěli jsme proto, aby dotační prostředky poskytované MAS na podporu technického a přírodovědného vzdělávání mohly pomáhat i zde.

Kromě dotačních podporu určených i pro střední školy z Integrovaného regionálního operačního programu, podporujeme spolupráci základního a středního školství a trhu práce také prostřednictvím zájmových kroužků, exkurzí a projektových dnů realizovaných ve spolupráci s místními zaměstnavateli a středními školami pro děti do 15 let. V oblasti podpory volby povolání financujeme vzdělávání výchovných poradců a metodiku testování žáků v rámci profesních předpokladů pro volbu povolání na celkem 7 základních školách v našem území,“ dodala Ivana Vanická, ředitelka MAS ORLICKO.

Seznam podpořených projektů

Název projektu CZŽadatelCZV projektuPříspěvek EU
Inovace odborného a přírodovědného vzděláváníStřední škola automobilní Ústí nad Orlicí1 576 988,00 Kč1 498 138,60 Kč
VDA Česká Třebová – rekonstrukce a modernizace zámečnické dílny a kovárnyVyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová1 540 205,00 Kč1 463 194,75 Kč
Modernizace vzduchotechniky a vybavení svařovnyStřední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 4271 278 319,00 Kč1 214 403,05 Kč
Modernizace svařovny elektrickým obloukemStřední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 4271 548 054,64 Kč1 470 651,90 Kč
Modernizace jazykové učebnyStřední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk979 678,00 Kč930 694,10 Kč
Nová počítačová učebnaStřední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk1 537 660,00 Kč1 460 777,00 Kč
Odborné učebny LSG – učebna přírodních vědLetohradské soukromé gymnázium, o.p.s.1 549 719,00 Kč1 472 233,05 Kč
Celkem
10 010 623,64 Kč
9 510 092,45 Kč

O MAS ORLICKO, z.s.

MAS ORLICKO, z.s. je nezisková organizace, působící v oblasti komunitně vedeného místního rozvoje. V programovacím období 2014 – 2020 realizuje dotační podporu území ve výši cca. 180 mil. Kč a strategické plánování a vzdělávání v rámci projektů místního akčního plánování ve výši bezmála 22 mil. Kč.

Všechny projekty určené s podporou MAS území Orlicka jsou zveřejněny na webu www.MasProOrlicko.cz.  

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •  
Reklama