Stále lze žádat o dotaci na výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť…

KRAJ – Pardubický kraj prodlužuje lhůtu, ve které lze žádat finanční prostředky na podporu a rozvoj dětských dopravních hřišť. Tímto programem chce přispět ke zvýšení bezpečnosti a ochrany dětí v silničním provozu na pozemních komunikacích v Pardubickém kraji a dále ke snížení rizika úrazu dětí v silničním provozu.  

„Každý z nás se snaží zajistiti bezpečnost svých dětí. Jejich bezpečný pohyb v silničním provozu je jedním z předpokladů, jak toho docílit. Nejvhodnějším místem na osvojení dopravních návyků jsou právě dětská dopravní hřiště,“ sdělil Michal Kortyš, náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost.

Reklama

Žádosti lze podat do 28. února 2019. Podrobnosti k programu naleznete na: http://deska.pardubickykraj.cz/dotacni-programy

Dotace na jednu žádost činí minimálně 10 tisíc korun a maximálně může dosáhnout 400 tisíc. Poskytnutí dotace je vždy vázáno na finanční spoluúčast žadatele ve výši minimálně 30 % z poskytnuté dotace. Pardubický kraj podporuje tento projekt částkou 3 miliony korun.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •  
Reklama