S novým rokem odstartoval i kulturní program města…

Pardubice – Od Nového roku, tedy již přes týden v Pardubicích fungují dvě nové příspěvkové organizace města – Turistické informační centrum (TIC) Pardubice a Centrum pro otevřenou kulturu. Nahradily tak Kulturní centrum Pardubice (KCP), které zaniklo k 31. prosinci 2017 a které se město jako jeho zřizovatel rozhodlo restrukturalizovat. Akce a procesy, které byly v náplni KCP, pokračují pod správou nových organizací, lednový program již odstartoval.

Obě organizace si mezi sebe rozdělily subjekty dříve spadající pod KCP – Centrum pro otevřenou kulturu tak nyní tvoří Divadlo 29 a Galerie města Pardubic, Turistické informační centrum Pardubice je pro změnu složeno z Turistického informačního centra, Europe Direct, Zelené brány a výstavního prostoru Mázhaus. Se vznikem Centra a TIC Pardubice se rozběhl i program roku 2018. „Program v měsíci lednu je v Divadle 29 zachován s tím, že bude primárně probíhat v Klubu 29, klubové scéně devětadvacítky. V sobotu 13. ledna se zde uskuteční hudební akce s názvem Festival poetické písně, postavený na spolupráci mladých pardubických a královéhradeckých kapel. Dále se zde odehraje autorské čtení pardubických autorů Petra Kyliána a Luboše Majzlíka nebo přednáška z cyklu Kavárna Universitas, což je neformální diskusní večer vědců a lidí spjatých s vědou se zájemci o vědu a vědění pořádaný studenty Univerzity Pardubice. V sále Divadla 29 se během ledna uskuteční série čtyř workshopů s názvem Automatické divadlo pořádaných pardubickým spolkem Offcity a navazujících na workshopy započaté v říjnu 2017,“ popisuje lednový program ředitel Divadla 29 Zdeněk Závodný, který je od Nového roku zároveň ředitelem Centra pro otevřenou kulturu. Dodává, že program v Divadle 29 se naplno rozeběhne 1. února. Veřejnost zde čekají vystoupení řady hudebníků – Oldřicha Janoty, francouzského sopránsaxofonisty Michela Donedy s norským kontrabasistou Adrianem Myhrem, dorazí také jazzový kvartet Brown-Kalfus Bintang Family. Českou nezávislou hudební scénu bude reprezentovat koncert táborského dua Kalle a písničkářka Palma známá z kapely Leto. „Únorový koncertní program v Divadle 29 uzavře živoucí legenda světového freejazzu a guru evropské hudební improscény, letos sedmasedmdesátiletý německý saxofonista Peter Brötzmann, který vystoupí s triem Full Blast. Vedle koncertní nabídky se v Divadle 29 uskuteční divadelní workshop Pohyb a divadlo paměti nebo projekce nového časosběrného dokumentu Máma z basy režisérky Veroniky Jonášové,“ doplňuje Zdeněk Závodný.

Program Galerie města Pardubic bude zahájen fotografickou výstavou královéhradeckého fotografa Tomáše Ročka, který zde představí cyklus fotografií s názvem Tělo. Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 25. ledna. Následovat bude výstava malíře Adama Kašpara, studenta malířského ateliéru Martina Mainera na Akademii výtvarných umění v Praze. Tato výstava bude zahájena 7. března společně s výstavou Soumrak v parku, která je pořádána Východočeskou galerií v Pardubicích a která bude prezentovat současnou tvorbu českých krajinářů.

Potřeba restrukturalizace

KCP zaniklo k 31. prosinci 2017, město se jej totiž jako jeho zřizovatel vzhledem k dlouhodobé organizační nestabilitě a problémy s hospodařením rozhodlo restrukturalizovat. Nové uspořádání se navíc z pohledu příspěvků zřizovatele jeví jako hospodárnější. „V roce 2017 dosáhl provozní příspěvek města kulturnímu centru částky necelých 19 milionů korun. V rozpočtu 2018 počítáme na zajištění všech činností s částkou okolo 17 milionů korun. Cílem restrukturalizace však primárně nebyla úspora, nýbrž efektivnější a průhlednější řízení. Zároveň posilujeme kontrolní roli města, v průběhu ledna budou ustaveny v obou příspěvkových organizacích dozorčí rady. Jsem rád, že se díky velkému pracovnímu nasazení pracovníku magistrátu a součinnosti kulturního centra podařilo všechny potřebné náležitosti zvládnout do konce roku 2017 a program se mohl rozběhnout již začátkem ledna,“ podotýká náměstek primátora pro kulturu Jakub Rychtecký. Veškerý majetek, práva a závazky přešly zrušením kulturního centra na město. Ředitelé, kteří vzešli z výběrových řízení, nových příspěvkových organizací tak nemusí řešit problémy po minulých vedení. „Naopak se mohou plně soustředit na vlastní činnost organizace a jejich další kvalitativní rozvoj,“ doplňuje Rychtecký.

Stejně tak jako o kulturní program však veřejnost nepřijde ani o služby, které byly poskytovány organizačními složkami nyní spadajícími pod TIC. „V Turistickém informačním centru Pardubice je i nadále možné zakoupit vstupenky na kulturní a sportovní akce, suvenýry nebo získat propagační materiály o městě a regionu. Ve výstavních prostorách Mázhaus budou probíhat výstavy a vernisáže uměleckých děl. Každý měsíc bude zahájena nová výstava. Stejně tak v objektu Zelené brány plánujeme i nadále kromě stálé expozice také dílčí výstavy, přednášky či semináře. Díky úspěšné žádosti u Evropské komise se navíc podařilo získat prostředky pro pokračování centra Europe Direct. A samozřejmě ve spolupráci s dalšími organizacemi budeme propagovat město na veletrzích cestovního ruchu, v médiích, na seminářích a přednáškách. Velmi se na tuto práci těším,“ konstatuje ředitelka TIC Pardubice Marina Vančatová.

Podle vyjádření primátora Pardubic jsou v čele obou nově vzniklých institucí odborníci na svém místě. „Při výběrových řízeních byli dle komisí jasnou volbou. Pan Závodný má bohaté zkušenosti na poli kultury, paní Vančatová zase umí vést příspěvkovou organizaci a má bohaté zkušenosti s projekty, kde je zapotřebí publicita a propagace. Oběma novým ředitelům přeji mnoho zdaru a výdrž,“ uvádí primátor Martin Charvát.

Svoji činnost od 3. ledna rovněž zahájilo Volnočasové centrum na Dubině, které nově provozuje Dům dětí a mládeže Beta jako detašované pracoviště. Kulturní dům v Hronovické, který dříve spadal pod již zaniklé kulturní centrum, zase spravuje Dům dětí a mládeže Alfa. Kurzy a kroužky pokračují i v roce 2018, děti se tak mohou těšit i na tradiční víkendové pohádky.

Zdroj: Magistrát města Pardubic
Foto: ilustrační redakce Pardubice ŽIVĚ