Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje slaví 20 let…

Pardubice – Začátkem dubna roku 1999 byla založena Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje. Jejími zakládající členy byly Regionální hospodářská komora Pardubického kraje a největší města a jejich sdružení (Pardubice, Chrudim, Přelouč, Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy a Zájmové sdružení právnických osob ORLICE). Naprostá většina zakládajících měst jsou členy dodnes. Do dalšího dvacetiletí vstoupila agentura s novým logem.

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (RRA PK) má za uplynulých 20 let rozsáhlé zkušenosti s přípravou, realizací a řízením projektů z veřejného, podnikatelského i neziskového sektoru. „Pro naše partnery a klienty zajišťujeme přípravu investičních a neinvestičních projektů. Jsme schopni vstoupit do jakékoliv fáze projektového cyklu, a to od samotného počátku projektu až po jeho úspěšnou realizaci (včetně nabídky kompletních služeb zahrnujících poradenskou a konzultační činnost). Naše úloha spočívá také v koordinaci projektových aktivit a v dohledu nad dodržováním podmínek jednotlivých dotačních titulů,“ říká současná ředitelka Klára Štefančová.

Agentura pomáhá zejména s projekty z oblasti infrastruktury, cestovního ruchu, občanské vybavenosti či životního prostředí, v případě neinvestičních projektů se jedná zejména o oblast rozvoje lidských zdrojů, komunitních aktivit, cestovního ruchu, apod.

„Našimi nejčastějšími klienty jsou Pardubický kraj, města, obce a jimi zřizované organizace, a podnikatelé. Věnujeme se jak menším projektům, tak i rozsáhlým investičním akcím, pro které je z velké části využívána finanční podpora ze strukturálních fondů EU,“ popisuje ředitelka.

V minulých letech agentura zpracovávala například žádosti o dotace na projekty realizace úspor energie pro střední školy, přípravu projektových žádostí na rekonstrukce silnic II. a III. tříd nebo přípravu projektů v oblasti zdravotnictví.

O vizích do budoucna hovoří při této příležitosti i předsedkyně výkonné rady RRA PK, radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Hana Štěpánová: „Stále je před agenturou plno práce. Aktuálně to je příprava žádostí o dotace do konce programového období 2020, průběžné řešení dlouhodobých mezinárodních projektů jako je AQUARES a CONDEREFF či projektu podpořeného z Operačního programu Výzkum, věda a vzdělávání, takzvaného I-KAP, kde je agentura partnerem s finančním příspěvkem a žadatelem je Pardubický kraj. K tomu všemu přeji Regionální rozvojové agentuře při jejích 20. narozeninách výborné finanční zdraví, pracovité zaměstnance s dobrými nápady a potřebnou houževnatostí a vytrvalostí, i umění skloubit náročnou práci se soukromým životem.“

Zdroj a foto: Pardubický kraj

Sledujte nás a sdílejte:
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Facebook
Instagram