Radnice se zajímá o to, jak jsou lidé se životem ve městě spokojení…

Pardubice – Od června probíhá nejen v ulicích města dotazníkové šetření zaměřené na spokojenost obyvatel s životem v Pardubicích a způsob, jakým se během dne po městě přemísťují. Výsledky dotazníkového šetření, na kterém spolupracuje Magistrát města Pardubic s neziskovou organizací CI2, mají napomoci rozvoji města a zveřejněny budou v srpnu letošního roku.

„Šetření slouží jako podklad pro vyhodnocení plnění strategického plánu města a výsledky budou využity i v dalších oblastech řízení města. Výhodou zvoleného šetření je i to, že výsledky budou porovnatelné s jinými městy v republice, kde obdobné průzkumy probíhaly,“ informuje Josef Novák ze společnosti CI2 s tím, že veškerá sebraná data jsou k dispozici na webových stránkách CI2, o. p. s. (http://indikatory.ci2.co.cz).

Reklama

Organizátoři dotazníkového šetření očekávají, že během měsíce června získají, na základě předem stanoveného klíče, zhruba 500 odpovědí od osob starších 18 let, tak aby měli k dispozici reprezentativní vzorek respondentů. Veřejnost může být proškolenými tazateli, kteří se hned v úvodu rozhovoru prokazují tazatelským průkazem, oslovena nejen na ulici, ale i v domácnostech. „Prosíme proto oslovené občany, aby věnovali svůj čas a odpověděli tazatelům na řadu položených otázek. Napomůžou tak rozvoji města Pardubic,“ dodává Blanka Doležalová z odboru rozvoje a strategie pardubického magistrátu.

Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic

  •  
  •  
Reklama