Rada kraje vytvořila speciální komisi pro kůrovcovou kalamitu…

Kraj – Rada Pardubického kraje na svém pondělním jednání schválila vznik kůrovcového kalamitního štábu, který bude působit jako poradní orgán krajské rady. Do čela komise byl jmenován hejtman Martin Netolický, místopředsedou bude krajský radní Václav Kroutil. Dalšími členy jsou zástupci krajského odboru životního prostředí, Ministerstva zemědělství ČR, Lesů ČR, Českého hydrometeorologického ústavu, vlastníků lesů, zástupci dopravců a také zpracovatelů.

„Pardubický kraj prozatím není kůrovcovou kalamitou zasažen, ale jedná se o hrozbu, kterou nemůžeme jako krajská samospráva jen tak ignorovat. V kontextu se současným suchem je reálným předpokladem, že se v letošním roce kalamitní stav kůrovcových škůdců z okolních krajů rozšíří i na území našeho kraje. Proto jsem po jednání s ředitelem Lesů ČR navrhl vytvoření kůrovcového kalamitního štábu, jakožto komise krajské rady. Cílem štábu bude především výměna informací o aktuální kůrovcové situaci v kraji a sledování vývoje v okolních regionech, návrhy postupu a spolupráce při zvládání případné kalamitní situace, návrhy konkrétních opatření a to jak na úrovni kraje, tak směrem ke státním organizacím,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který byl jmenován předsedou komise.

Jejím místopředsedou je krajský radní pro oblast životního prostředí, zemědělství a venkova Václav Kroutil. „V případě kůrovcové kalamity není dopad pouze na lesní porosty, ale i na související problémy, jako je vodní režim v krajině, doprava dříví a jeho zpracování nebo vzájemná informovanost jeho členů. Tento štáb není prvním krokem, který jsme učinili v souvislosti s klimatickými změnami. Již v  minulosti jsme založili institut, který se bude zabývat mimo jiné i problematikou sucha a správným hospodařením s vodou v krajině,“ řekl radní Václav Kroutil.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

Sledujte nás a sdílejte:
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Facebook
Instagram