Příprava centrálních urgentních příjmů je z velké části hotová…

Pardubice – Pardubický kraj věnuje mimořádnou pozornost zásadním krajským investicím. Další velký kontrolní den přípravy centrálních urgentních příjmů (CUP) v Ústí nad Orlicí a v Pardubicích se dnes uskutečnil na krajském úřadu za účasti všech zainteresovaných. Jednání řídil 1. náměstek hejtmana pro investice a majetek Roman Línek a zúčastnili se ho radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr, management Nemocnice Pardubického kraje včetně ředitelů úseků, kde se výstavba uskuteční, a také projekční a investiční týmy obou staveb.

„Pozitivní je, že od minulé kontroly v květnu nedošlo k žádným časovým prodlevám a harmonogram obou prioritních staveb není nutné nijak měnit. Stále tedy počítáme s dokončením urgentního příjmu v Ústí nad Orlicí v roce 2020 a v Pardubicích v roce 2022,“ uvedl po jednání Roman Línek.

CUP v Ústí nad Orlicí

Pro centrální urgentní příjem v Ústí nad Orlicí očekává Pardubický kraj vydání územního rozhodnutí už v nejbližších dnech. Kraj zároveň připravil investici, která sníží hlukovou zátěž okolí způsobovanou zejména klimatizací na stávajících budovách nemocnice. V letošním roce budou odstraněny staré garáže a připraveno území pro stavbu.

CUP v Pardubicích

Pro Centrální urgentní příjem v Pardubicích, který je už projekčně před dokončením, požádá Pardubický kraj o územní rozhodnutí letos v září. Zároveň už je zde povolena demolice pavilonu číslo 1 – bývalé dětské chirurgie. Ten by tedy mohl být zlikvidován ještě v letošním roce.

Nový sedmipodlažní objekt má do budoucna v rámci vysokoprahového příjmu centralizovat urgentní akutní péči nejen chirurgickou, ale také interní a neurologickou. V objektu by dále měla vzniknout nová centrální sterilizace, jedenáct operačních sálů, oddělení ARO, JIP a standardní oddělení chirurgických oborů. U všech příprav jsou odborníci. „Je nezbytné, abychom od začátku otevřeně komunikovali jak s lékaři, tak s vedením nemocnice. Proto jsme ještě v minulých dnech debatovali o posledních dispozičních změnách v jednom z nejdůležitějších pater, a to v patře, které je určeno operačním sálům, dospávacímu pokoji a jednodenní chirurgii,“ řekl hejtman Martin Netolický.

„Vzhledem k tomu, že se v Pardubické nemocnici bude potkávat v příštích letech řada investičních akcí včetně nového pavilonu psychiatrie a připravovaného parkovacího domu, zadali jsme zpracovat Plán organizace výstavby pro celý areál nemocnice. Jde nám o to, aby docházelo k minimu komplikací a kolizí mezi jednotlivými stavbami a aby to nenarušilo provoz nemocnice a péči o pacienty,“ dodal Roman Línek.

Další velký kontrolní den pro obě stavby se uskuteční ve 2. polovině října.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

Sledujte nás a sdílejte:
Follow by Email
Facebook
Facebook
Instagram