Přeložka silnice II/322 ochrání Zminný před kamionovou dopravou z D35…

Pardubicko – Ve společenské budově na hřišti ve Zminném nedaleko Pardubic se uskutečnila debata s občany týkající se přeložky silnice II/322 v úseku Černá za Bory – Dašice. Tento projekt je součástí memoranda Pardubického kraje a Ministerstva dopravy na výstavbu přivaděčů k dálnici D35. Zástupci kraje a správy a údržby silnic řešili s občany především trasování tak, aby co nejméně zasáhlo životní prostředí a zemědělskou půdu.

„Jednání s občany Zminného a Dašic považujeme v této fázi za velmi důležité, jelikož chceme naslouchat jejich připomínkám a názorům. Chtěli jsme je v prvé řadě seznámit se současným návrhem trasování silnice, která by měla být co nejšetrnější k záborům jejich pozemků a přírodě. Vzhledem k tomu, že jsme nyní ve fázi vyhledávací studie, tak je celá věc stále ještě otevřená. Projektant navrhl trasu tak, aby byla co nejvíce přimknutá k železničnímu koridoru, kde jsme však limitováni ochranným pásmem dráhy, sdělovacích a zabezpečovacích zařízení. Po diskusi budeme trasu ještě drobně upravovat tak, abychom eliminovali vznik neobdělávatelných a neobchodovatelných pozemků,“ řekl hejtman Martin Netolický. „Všechny projekty, které jsou součástí memoranda se státem na vybudování přivaděčů k D35 jsou nyní zařazeny na seznam pod zvláštním dohledem, a proto je budu v rámci pravidelných kontrolních dní osobně sledovat. Našim společným cílem musí být zabránění jakémukoliv neopodstatněnému prodlení při realizaci staveb,“ doplnil hejtman Netolický.

Ve společenské budově na hřišti ve Zminném nedaleko Pardubic se uskutečnila debata s občany týkající se přeložky silnice II/322 v úseku Černá za Bory – Dašice.
« 1 z 4 »

Ten se jednání zúčastnil společně s náměstkem pro oblast dopravy Michalem Kortyšem a zástupci Správy a údržby silnic Pardubického kraje. „Pokud nechceme, aby po spuštění dálnice D35 a obchvatu Dašic směřovala veškerá nákladní doprava do průmyslové zóny v Černé za Bory přes Zminný, tak je tato stavba pro celou lokalitu veledůležitá. Uděláme vše proto, aby byli občané co nejvíce spokojeni s konečnou trasou. Jako vnuk bývalého kulaka chápu prioritní vztah k zemědělské půdě a budeme trasovat silnici tak, abychom ji zabrali co nejméně a zároveň nevytvářeli zbytkové pozemky, kde se ani traktor neotočí. V první fázi jsme již připomínky soukromých zemědělců vyslyšeli a trasu upravili. Na konci společného jednání s občany zazněl požadavek, aby v krátkém úseku byla trasa silnice více přiblížena k železniční trati. Toto společně s projektanty a SŽDC prověřím a pokud nás nebudou limitovat jejich technické požadavky, není důvod nevyhovět. Schválení konečného návrhu trasy bude odsouhlaseno místním zastupitelstvem,“ uvedl Michal Kortyš, který také připomněl, že po vybudování přeložky silnice II/322 bude stávající komunikace převedena do kategorie silnice III. třídy s možností řešení cyklistické dopravy.

Přeložka silnice II/322 Černá za Bory – Dašice paří mezi projekty Pardubického kraje a správy a údržby silnic, které jsou financované v rámci uzavřeného memoranda se státem. „V rámci projektu očekáváme do 30. 8. 2019 pořízení změn územních plánu Pardubic, Dašic a Hostovic.  V měsíci dubnu by mělo být vypsáno výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro územní řízení a zpracovatele dokumentace vlivu stavby na životní prostředí. Předpokládaný termín zahájení stavby je srpen 2020 s dokončením v prosinci roku následujícího,“ uvedl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

Sledujte nás a sdílejte:
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Facebook
Instagram