Přednosta chirurgické kliniky obdržel významné ocenění od slovenských lékařů…

Významné zahraniční ocenění obdržel přednosta chirurgické kliniky Pardubické nemocnice Jiří Šiller. Získal Stříbrnou medaili za zásluhy o Slovenskou lékařskou společnost. Byla mu předána při zasedání Čestné rady České chirurgické společnosti.

„Ocenění je důkazem, že docent Šiller je uznávaným odborníkem nejen v Česku, ale i za hranicemi. V pozici přednosty chirurgické kliniky úspěšně navázal na svého předchůdce, docenta Havlíčka. Pracoviště si pod jeho vedením drží vysokou kvalitu poskytované péče v širokém spektru chirurgických výkonů. Navíc díky svým bohatým zkušenostem a erudici pomáhá růstu mladých lékařů. Panu docentu Šillerovi z celého srdce gratuluji k významné poctě,“ pronesl generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.

„Udělená medaile svědčí o tom, že slovenští chirurgové velmi respektují a uznávají docenta Šillera. Nejen kvůli jeho kvalifikaci a zásluhám o rozvoj hrudní chirurgie, ale také za rozvoj spolupráce mezi českými a slovenskými chirurgy,“ dodal docent Karel Havlíček, emeritní přednosta chirurgické kliniky Pardubické nemocnice a člen Čestné rady České chirurgické společnosti.

Současné ocenění není první poctou, kterou docent Šiller obdržel od svých slovenských kolegů. Je čestným členem Slovenské chirurgické společnosti a nositelem Medaile prof. Stanislava Kostlivého, prof. Konštantína Čárského a prof. Stanislava Čárského, což je nejvyšší ocenění udělované chirurgům na Slovensku. „Stříbrnou medaili mu udělala Slovenská lékařská společnost. Je to tedy ještě vyšší ocenění. Jistě je hodno velkého uznání,“ pronesl docent Havlíček.

Zdroj a foto: Nemocnice Pardubického kraje