Požárů od komínů přibývá…

KRAJ – Během topné sezóny, tedy od října 2017 do konce ledna 2018, došlo v Pardubickém kraji k 23 požárům způsobených komíny. V právě probíhající topné sezóně od října 2018 do konce ledna 2019 evidujeme již 28 požárů komínů. Topná sezóna končí v březnu…

Nejvíc požárů vznikne přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze. Mezi další příčiny požárů patří nevhodná konstrukce komína, zazděný trám v komíně a špatné spáry v komíně.

Reklama

Majitelé domů by v žádném případě neměli podceňovat pravidelné čištění a kontroly komínů. 

Kontrolu komínů vždy musí provádět odborně způsobilá osoba, a to jedenkrát ročně. Nebezpečí požáru uvnitř komínů je aktuální především u spotřebičů na tuhá paliva. Většinou se jedná o špatný stav komína nebo kouřovodu nebo špatné kvality tuhých paliv. V případě špatného komína se na vnitřní straně komínové vložky může velmi rychle utvořit povlak sazí, které tvoří téměř čistý uhlík. Pak už je otázkou času, kdy se saze v komíně vznítí.

V komíně jsou vysoké teploty, komínové těleso může prasknout a když nezpůsobí požár, spaliny mohou nic netušící obyvatele otrávit.

Poslední požár způsobil špatný komín. Hasiči k požáru komínu vyjížděli 21. ledna 2019 do Tisové. Škoda byla předběžně vyčíslena na 600 tisíc korun. Uchránit se podařilo majetek ve výši 1 milion korun. Příčinou vzniku požáru byl nevyhovující stav komínu. Spalinová cesta byla netěsná, jednalo se tedy o špatné spáry v komíně. Docházelo k odlétávání jisker do obytné části objektu. A jelikož majitel neměl provedenou prohlídku komína odborně způsobilou osobu, došlo k přestupku na úseku požární ochrany a vyšetřovatel hasičů udělil majiteli pokutu.

Reklama

Dalším problémem může být i zazděný trám v komíně. Ten byl například příčinou vzniku požáru menšího hospodářského stavení v Poličce 28. prosince 2018. Při příjezdu první jednotky na místo byla již střecha v plamenech. V době vzniku požáru bylo uvnitř domu celkem 7 osob, z toho 4 děti. Objekt byl po rekonstrukci. Časně ráno uslyšeli obyvatelé domu praskání ve zdech. Všichni včas dům opustili. Škoda byla předběžně vyčíslena na 3 miliony korun.

Hořící saze lze hasit pouze suchým pískem, protože při použití vody by se mohl komín roztrhnout. Voda vlitá do rozpáleného komínového tělesa tvoří páru, která se rozpíná a jelikož nemá v omezeném prostoru komínového tělesa kam uniknout, dojde k výbuchu a popraskání zdiva. Vždy je vhodné volat hasiče a požár sazí nepodceňovat. Při snaze požár uhasit bez ochranných prostředků může dojít k těžkému zranění. Při otevření komínových dvířek hrozí sesutí hořících sazí do okolního prostoru, při práci na střeše zase hrozí riziko úrazu popálení od vylétávajících jisker.

V případě požárů komínů vyšetřovatel hasičů vyžaduje doklad o kontrole čištění spalinové cesty nebo revizi komína. V případě nedoložení těchto dokladů pak ve přestupkovém řízení hrozí pokuta. Pokuta však v konečném důsledku není jediný finanční postih, ale v případě nedoložení dokladu o kontrole komína může dojít ke krácení pojistného plnění.

Legislativa

Dnem nabytí účinnosti zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky nabyla účinnosti změna zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, která mimo jiné upravuje oblast spalinových cest. Tak je tato problematika již pevně ukotvena v zákoně.

Jak často kontrolovat a čistit komín?

Základními lhůtami pro čištění spotřebiče paliv do 50 kW při celoročním provozu: je 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 2x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva.  Nové znění zákona o požární ochraně je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění provést i sami. Jednou do roka ale musí být provedena kontrola spalinové cesty oprávněným kominíkem.

Co mohu zkontrolovat sám?

Je kouřovod řádně upevněn?

Není spotřebič nebo kouřovod propálený?

Fungují uzávěry komínových dvířek?

Jsou funkční přívodní šňůry a zásuvky u kotle?

Je dimenzování pojistek v případě elektrických spotřebičů dostatečné?

Je komín celistvý, neprodyšný, bez spár a omítnutý?

Je zařízení domácnosti v dostatečném odstupu od tepelného zdroje, příp. je použita tepelná a nehořlavá izolace?

Autor: por. Bc. Vendula Horáková, tisková mluvčí – HZS Pardubického kraje
Zdroj a foto: HZS Pardubického kraje

  •  
  •  
Reklama