Policie se zaměřila na chodce a cyklisty za snížené viditelnosti…

KRAJ – V návaznosti na nepříznivý vývoj dopravní nehodovosti s účastí chodců a v rámci preventivních opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu proběhla v Pardubickém kraji dne 8. a 11. února 2019 dopravně bezpečnostní akce.

Policisté svoji pozornost tentokrát zaměřili na chování chodců a cyklistů v silničním provozu. Především nás zajímalo, zda chodci a cyklisté užívají povinné reflexní prvky, tak jak jim ukládá silniční zákon. Podle tohoto zákona pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.

Reklama

A jak celá akce dopadla?
Policisté v rámci Pardubického kraje zkontrolovali celkem 238 chodců, z nichž 149 chodců musíme pochválit, neboť v silničním provozu použili ke svému zviditelnění reflexní prvky. Čtyři nezodpovědní chodci tuto povinnost nesplnili a za její porušení si s sebou domů odnesli pokutu příkazem na místě. Ostatní chodci, kteří byli kontrolovaní, této povinnosti užít reflexní prvky nepodléhali, neboť se například pohybovali v místech s veřejným osvětlením.

Nezapomeňte však, že použití reflexních prvků vám může zachránit život!!!
Myslete také na to, že zejména reflexní vesty nevydrží věčně a je potřeba je po nějakém čase vyměnit, neboť ztrácejí svoje vlastnosti.

Zdroj a foto: Policie ČR

  •  
  •  
Reklama