Pardubice mají schválený rozpočet na rok 2019…

Pardubice – Pardubice vstoupí do roku 2019 se schváleným rozpočtem. Město bude hospodařit s částkou zhruba 2,8 miliardy korun. Rozpočet je sestaven jako reálný na příjmové i výdajové stránce. Zahrnuje pokrytí základních provozních (běžných) výdajů města a kapitálových (investičních) výdajů na základě stanovených priorit. Počítá s dofinancováním u akcí spolufinancovaných z veřejných rozpočtů, zejména z prostředků Evropské unie.

Město Pardubice pro rok 2019 plánuje hospodařit s celkovými příjmy ve výši zhruba 1,95 miliardy korun, z toho dvě třetiny příjmů městského rozpočtu pocházejí z rozpočtového určení daní. „Dále je v rozpočtu zapojeno více než 580 milionů korun z let minulých a současně předpokládáme použití úvěrových zdrojů v částce cca 275 milionů na realizaci již schválených významných projektů, jako jsou MŠ a ZŠ Svítkov, Aquacentum a zahájení prací na Letním stadionu. „Saldo, tedy rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji, je přes 189 milionů korun, což se dá hodnotit jako velmi dobré,“ řekl ekonomický náměstek primátora Jan Mazuch.

Reklama

Na investiční výdaje budou mít Pardubice, včetně dotací a úvěru, v příštím roce k dispozici zhruba 1,15 miliardy korun. Tato částka pokryje především investiční akce pokračující z roku 2018 a projekty realizované s podílem dotací. Z nových investičních akcí město pro příští rok například plánuje zahájení přípravných projektových prací v základní škole Erno Košťála, kam se má v roce 2020 stěhovat škola Montessori či přípravu rekonstrukce nadjezdu u nemocnice.

S podporou z evropských fondů bude město pokračovat druhou etapou v modernizaci základních škol. Zrekonstruovány a vybaveny budou odborné učebny matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu, dílen a výpočetní techniky v šesti školách. V rámci čerpání finančních prostředků z programu ITI Hradecko-pardubické aglomerace rozpočet počítá i s realizací projektů inteligentního řízení dopravy. Dále předpokládáme dokončení úpravy kruhové křižovatky Průmyslová – Kyjevská a vyčištění Matičního jezera.

Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic

Sledujte nás a sdílejte:
Reklama
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Facebook
Instagram