Ocenění kraje dostanou zasloužilé osobnosti i zachránci života…

Pardubice /České Heřmanice – Zastupitelé Pardubického kraje dnes schválili seznam laureátů na ocenění Pardubického kraje za rok 2018. Na slavnostním večeru ve Východočeském divadle převezmou 13. května Cenu za zásluhy o Pardubický kraj František Bobek z Československé obce legionářské, hasičský záchranář Jaroslav Žák, včelaři Josef Volejník a Evžen Báchor a oční lékař Jan Iserle. Cenu Michala Rabase za záchranu dostanou Michal Fajfr a Jiří Sršeň za záchranu tonoucí ženy a Jaroslav Komárek za zastavení koně vláčejícího zraněného jezdce na dostihovém závodišti v Pardubicích.

„V letošním roce se nám sešlo celkem 26 nominací na Cenu za zásluhy o Pardubický kraj a 9 nominací na Cenu Michala Rabase za záchranu. Všechny byly velmi kvalitní a bylo obtížné z nich vybrat jen několik. Oceněným pogratuluji osobně ve Východočeském divadle, ale velmi si vážím i všech ostatních, kteří byli v nominaci,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Reklama

Ten na slavnostním večeru vyhlásí také udělení Medaile hejtmana spoluzakladateli dálkového pochodu Lanškrounská KOPA Janu Toningerovi. „Pan Toninger řídil organizační tým pochodu celkem třicet let a jeho návštěvnost dostal v posledních letech přes osm tisíc lidí. Kromě toho dobrovolně organizuje řadu turistických, cyklistických a lyžařských výletů a přispěl ke vzniku takzvaných Oldkolařů.  To je skupina aktivních seniorů, kteří ze zdravotních důvodů vyměnili pěší výlety za skupinovou turistiku na kolech či lyžích a pořádají každoročně řadu akcí, které jsou otevřeny všem seniorům,“ dodal hejtman.


Cena za zásluhy o Pardubický kraj

  1. Ing. František Bobek za celoživotní přínos k popularizaci lokální historie 2. světové války a aktivní podporu akcí, díky nimž se tato historie nadále udržuje v živém povědomí veřejnosti, a zejména mládeže.

Pan Bobek je dlouholetým členem Československé obce legionářské. Jejím jménem, ale vysoko nad rámec svých povinností, se podílí na realizaci řady významným vzdělávacích, vzpomínkových, ale i investičních projektů. Patří mezi ně například záchrana tzv. Zámečku (Larischova vila) spjatého s posledními dny ležáckých občanů, putovní a vzpomínková akce Oheň (bez)naděje nebo branné závody pro žáky základních a středních škol, které nenásilnou formou spojují sport s předáváním informací o naší historii. V neposlední řadě je třeba vzpomenout osobní a lidský přístup pana Bobka při spolupráci s válečnými veterány v regionu Pardubicka a Královéhradecka.

  1. Nadporučík Jaroslav Žák za mimořádný a nadregionální přínos k zavádění vyprošťovací techniky a moderních postupů při řešení zejména dopravních nehod.

Pan Žák je od 80. let 20. století průkopníkem a aktivním propagátorem zpřístupnění vyprošťovací techniky regionálním posádkám hasičských vozů. Významně se podílel na rozvoji záchranářského oboru v České republice a přispěl i k prosazení myšlenky, že hasič se má aktivně podílet na záchraně zdraví či života vyproštěním a poskytnutím další pomoci postiženým.

  1. Josef Volejník a Evžen Báchor za mimořádný přínos k rozvoji včelařství.
Reklama

Oba laureáti jsou dlouholetými včelaři, jsou popularizátory tohoto oboru, své zkušenosti dlouhodobě předávají odborné i laické veřejnosti, včetně mládeže. Oba se zasloužili i o inovace v této oblasti. Pan Volejník je autorem novátorského technického řešení, které usnadňuje manipulaci s včelstvy, čímž je zajištěn nejen lepší komfort pro samotné včelstvo, ale je tím včelařství zpřístupněno i starším či fyzicky handicapovaným včelařům. Pan Báchor dlouhodobě usiluje o důležité změny legislativy a je autorem včelařského kroje, který již přejalo více než 50 včelařských spolků.

  1. Doc. MUDr. Jan Iserle, CSc. za jeho dlouholetý přínos k rozvoji očního lékařství v Pardubickém kraji.

Pod vedením pana profesora Iserleho došlo k významnému rozvoji očního lékařství v tomto regionu, kdy již od prvního roku jeho primariátu rychle rostl počet prováděných operací a rozšiřoval se i okruh nově zaváděných zákroků. MUDr. Iserle stál v čele očního oddělení pardubické nemocnice nepřetržitě 23 let, a i po svém odchodu do důchodu udržoval a stále udržuje kontakt s odbornou veřejností i bývalými pacienty. Je nepřehlédnutelnou osobností Pardubicka a velkým vzorem pro řadu kolegů i následovníků. V letošním roce dovrší významné životní jubileum.


Cena Michala Rabase za záchranu

  1. Michal Fajfr a Jiří Sršeň za záchranu tonoucí ženy.

Pan Michal Fajfr a pan Jiří Sršeň si 12. března 2018 všimli nehybného těla plujícího v místním potoce. Oba kamarádi bez váhání sešplhali po prudkém srázu k řece a bezvládnou starší ženu společně vytáhli z vody. Za svůj nezištný čin se jim dostalo uznání až s časovým odstupem, protože po předání ženy dalším svědkům události a policii z místa záchranného činu odešli domů.

  1. Jaroslav Komárek za zastavení koně vláčejícího zraněného jezdce na dostihovém závodišti v Pardubicích.

Pan Komárek pracuje jako veterinární technik na dostihovém závodišti v Pardubicích. V rámci dostihového dne v den 128. Velké Pardubické, 14. října 2018, došlo při jednom z rámcových dostihů ke kolizi, v jejímž důsledku jezdec vypadl ze sedla, ale zůstal jednou nohou zaklíněn ve třmenu. Kůň ho poté táhl po zemi velkou rychlostí směrem k další překážce. Během této jízdy jezdec ztratil vědomí. Pan Komárek vběhl splašenému koni do dráhy, aby ho zastavil. Pokud by pan Komárek neriskoval vlastní zdraví, aby téměř půltunové zvíře zadržel, mohl případný další skok být pro zraněného jezdce osudný. Takto jezdec vyvázl bez vážnějších následků na zdraví.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

.

  •  
  •  
Reklama