Nemocnice Pardubického kraje jsou přátelské…

Pardubice – Nemocnice Pardubického kraje uskutečňuje ve všech svých zařízeních program Přátelská nemocnice. Kontrolní průběžnou zprávu o plnění programu za rok 2018 projednali radní Pardubického kraje.

V rámci projektu je kladen důraz na vzájemný respekt zdravotnického personálu a pacientů, vlídné a důstojné zacházení, psychologickou pomoc, soustřeďujeme se na etické hodnoty, úsměv, pochopení, vnímání i nevyřčených potřeb a přání a přátelskou atmosféru na pracovišti,“ uvedl radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.

„V uplynulém roce se uskutečnily například kurzy komunikace s pacientem, nově specificky rozdělené na různé oblasti péče. Jinak je třeba komunikovat s lidmi v ambulantní části, v intenzivní péči a v dlouhodobé péči. Proškolilo se přes 170 zaměstnanců,“ sdělil generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.

Úspěšně pokračuje spolupráce s Tyflocentrem Pardubice, jež zvyšuje připravenost zdravotníků na pobyt pacientů se zrakovými vadami a na to navazující poskytování bezpečných služeb. Přínosných byla řada seminářů, jichž se zúčastnilo přes 500 zaměstnanců, v týmu školitelů byl i nevidomý pracovník a vodicí pes. Vzdělávali se i vedoucí pracovníci, zhruba pět desítek osob se zúčastnilo workshopu zaměřeného právě na řízení péče o osoby nevidomé a s poruchami zraku a na jejich specifické potřeby plynoucí z jednotlivých forem zrakového postižení.

Podle generálního ředitele má nemocnice výbornou spolupráci s dobrovolnickými centry. „Dobrovolníci vloni strávili s pacienty celkem 488 hodin, velmi oblíbená byla třeba canisterapie, tedy návštěva terapeutem se psem. Den dobrovolnictví představil 11 dobrovolnických center, aktivity se prezentovaly široké veřejnosti a případným dalším zájemcům o tuto práci,“ přiblížil Tomáš Gottvald.

Pokračovaly aktivity v rámci projektu Děti malují dětem. Připraven je soubor domalovánek a omalovánek pro děti od 4 do 10 let, řeší se hrací a aktivizační prvky. Uskutečnilo se dotazníkové šetření na spokojenost hospitalizovaných dětí. Ty dle výsledku vnímají dětské sestry jako přátelské. Děti by ale rády, aby si s nimi sestry více hrály, naopak jsou spokojené s tím, že je sestry utěšují a naslouchají jim. Celkově děti nejčastěji oznámkovaly péči v nemocnici jedničkou (celkem 83 %).

Ve všech nemocnicích se vyřešilo vybudování prostor k tichému spočinutí a duchovnímu rozhovoru. Na žádost pacienta či rodiny lze vždy přivolat duchovního, který může poskytnout pomoc i formou modlitby nebo bohoslužby přímo v nemocnici. Ve všech pěti lokalitách se řešila také bezbariérovost, začalo se pracovat na úpravách. Ke zlepšením došlo i u služeb v areálech nemocnic. Funguje „Horká linka výživy“ a konzultační služby nutriční terapeutky. V roce 2018 je využilo na 300 zájemců.

Psychickou podporu potřebují občas i zaměstnanci. Lékaři se často setkávají se syndromem vyhoření. Proto se pro ně uskutečnily čtyři intervence takzvaných peerů. Radní Valtr pak v této souvislosti ještě upozornil na další rovinu podpory zdravotníkům. „Verbální nebo fyzické násilí ze strany pacientů zažije během svého profesního života každý zdravotník. Proto Nemocnice Pardubického kraje v rámci projektu nabídla svým zaměstnancům také kurzy prevence násilí a sebeochrany,“ řekl radní Ladislav Valtr.

V roce 2019 se v projektu Přátelská nemocnice pokračuje, je v plánu proškolit přes 300 zaměstnanců.

Zdroj: Pardubický kraj
Foto: ilustrační redakce Pardubice ŽIVĚ

Sledujte nás a sdílejte:
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Facebook
Instagram