Nejvytíženějším dnem v týdnu z hlediska výjezdu hasičů bylo v roce 2018 úterý, kdy bylo ohlášeno i nejvíce událostí…

KRAJ – V roce 2018 evidoval Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje celkem 7.008 událostí, což představuje pokles o 265 událostí oproti roku 2017 (7.273 událostí). Ve sledovaném období vyjížděly jednotky požární ochrany nejčastěji k technickým zásahům, které tvoří 53 % z celkového počtu událostí. Dopravní nehody se na celkovém počtu událostí podílí 22 %, požáry tvoří 13 % událostí a 7 % se na celkovém počtu událostí podílí plané poplachy. Události v souvislosti s únikem nebezpečné látky tvoří 5 %.

Nejvíce událostí bylo v roce 2018 nahlášeno v říjnu (990 událostí), nejméně naopak v únoru (436 událostí). Nejvytíženějším dnem v týdnu z hlediska výjezdu hasičů bylo v roce 2018 úterý, kdy bylo ohlášeno nejvíce událostí (1.319 událostí). Nejméně událostí bylo nahlášeno v neděli (864 událostí). Nejčastěji během dne vyjížděli hasiči mezi 16. – 17. hodinou (491 událostí), nejméně pak mezi 1. – 2. hodinou ranní (71 událostí).

Reklama
HZS DN Autobus Casy 1810201802
« 2 z 7 »

Jednotky PO v roce 2018 při zdolávání mimořádných událostí zachránily 1.915 osob a evakuovaly 1.798 osob. Při svých zásazích pomáhaly jednotky PO 2.177 zraněným osobám. Při zásazích bylo zraněno 13 profesionálních hasičů a 9 dobrovolných hasičů. Během zásahů jednotek PO přišlo v průběhu roku 2018 o život 180 osob.

V roce 2018 se jednotky požární ochrany zúčastnily 90 taktických a 27 prověřovacích cvičení. Jednotky PO Pardubického kraje vyjely v roce 2018 k 203 událostem, které se nacházely na území jiných krajů a k 2 událostem, které se nacházely na území Polské republiky. Tyto události a cvičení nejsou zahrnuty do sledovaných statistických sestav.

HZS Letadlo2018 1511201805
« 1 z 10 »

Autor: por. Bc. Vendula Horáková, tisková mluvčí – HZS Pardubický kraj
Zdroj a foto: HZS Pardubický kraj

  •  
  •  
Reklama