Náročný ročník si vybral svou daň. Letní kino skončilo ve ztrátě 500 tisíc korun!

Pardubice – V půlmilionové ztrátě skončilo letošní Pardubické letní kino Pernštejn. Historicky nejnáročnější ročník, kdy pořadatelé museli na své náklady elektrifikovat překrásný areál u řeky Labe nedaleko Wonkova mostu, je tak absolutně nejztrátovější za třináctileté trvání kina.

Příští ročník má přitom potenciál opět překročit hranici Rubikonu, tentokrát však, co do kvality diváckého komfortu, technologického vybavení a architektonického pojetí nového letního kina „ZA VODOU“.

Reklama

Zásadní bude proměna zázemí letního kina, koncipovaného nikoliv jako dočasné a improvizované tábořiště dvouměsíčního festivalu, nýbrž jako víceúčelový areál s kapacitou až 4 tisíc diváků budovaný s výhledem dlouholetého využití. S tím souvisí mnoho inovací, mimo jiné nové prostorové ozvučení, naprosto minimalizující hladinu zvuku mimo areál, scénické osvětlení, nové bary a restaurace, dětská hřiště, sekce rozdělené na kuřácké a nekuřácké, profesionální security a mnoho dalších překvapení. To vše respektující významný krajinný fenomén, který si Pardubice, jako jedno z mála měst v Evropě doposud udržuje. Okolní krajina přímo a spojitě proniká až do jádra městské zástavby. Z centra města lze proto k nově vzniknuvšímu domovu letního kina na pravém břehu Labe, dojít za několik málo minut.

To, co se za třináct let konání největšího biografu pod hvězdnou oblohou osvědčilo, samozřejmě zůstane zachováno, tedy vstup zdarma, premiéry, mimořádné projekce a také pravidelné návštěvy tvůrců k filmovým projekcím, přestože v takových počtech a tak frekventovaně jezdí umělci pouze na velké filmové festivaly a mezi letními kiny jde v tuzemsku o unikát.

Současně zůstane zachován velký akcent na dramaturgickou skladbu programu. Také tím se pardubický letňák výrazně liší od podobných kin v republice. Nezařazuje totiž filmy ad hoc, ale systematicky. Typy filmů mají předem stanovené dny v týdnu, aby měli diváci možnost vnímat filmovou tvorbu v určitém kontextu a souvislostech. A to jak společenských, politických i historických. Díky tomu si také diváci mohou sestavovat program dle vlastních potřeb a chutí, s vědomím, že středy patří dětem, pátky se nesou ve znamení současné tuzemské tvorby, soboty ve znamení snímků, oceněných Oscarem, a neděle patří tzv. blockboosterům neboli celosvětově úspěšným filmovým hitům.

Prezidentka letního kina PaedDr. Hana Tomanová- WoodHouse Lounge Pardubice
« 1 z 4 »

Nic však nebývá v životě zadarmo. Tedy možná snad vyjma našeho kina. Daní za zářivou budoucnost je aktuální ekonomické bilance letošního ročníku, před pár dny dodaná na Magistrát v rámci vyúčtování dotace na projekt (Pozn. cca 25% nákladů)

Pořadatelé si v tomto roce opravdu sáhli na dno. Otec myšlenky zdejšího letního kina Jan Motyčka, nejen že musel před startem letošního ročníku prodat auto a prostředky investovat do provozu, aktuálně se pro změnu může stát letní kino bez nadsázky jeho skutečným domovem. Neb upřednostnil úhrady části provozních nákladů nad pravidelným splácením své hypotéky. Což by bylo analogií řešení prostředku osobní dopravy – aktuálně zapůjčenému referenčnímu vozidlu reklamním partnerem.

A jak je možné, že letošní ročník skončil v tak velké ztrátě? Může za to zejména náročné stěhování a zabydlování v novém areálu u Wonkova mostu.

Elektrifikace areálu byla nejnáročnějším úkolem, se kterým se pořadatelé letního kina v celé jeho historii museli poprat. Představa, že elektřinu bude možné do areálu dostat prodlužovačkou, velice brzy vzala za své. Ze začátku zajišťovaly „pohon“ letního kina agregáty a elektřinu se za neuvěřitelného vypětí organizačního týmu podařilo, prostřednictvím vybudování kilometr dlouhého nadzemního vedení vysokého napětí, do areálu zavést až před polovinou letošního ročníku. Náklady spojené s touto stavbou, jejíž rychlost by mohla aspirovat na zápis do Guinessovy knihy rekordů, byly však astronomické.

„Celý organizační tým se celé léto ze všech sil snažil, aby se diváci i přes tyto polní podmínky – obrazně i doslova – cítili komfortně. Letošní ročník byl však pohledem pořadatelů ten nejnáročnější, a to samozřejmě včetně ekonomických konsekvencí,“ osvětluje prezidentka letního kina PaedDr. Hana Tomanová.

Přesto věříme, že nyní, díky vstřícnosti vedení našeho města a podepsané smlouvě na pronájem prostoru pro letní kino na pět let s následnou pětiletou opcí, se podaří aktuální finanční situaci letního kina stabilizovat,“ uvedl předseda spolku Zelená brána Polabí Ing. Leoš Kvapil, který je zároveň předsedou představenstva Pardubického pivovaru.

Pomoci mohou i samotní diváci. Samozřejmě především trvalým zájmem o letní kino, které jako jediné ve střední Evropě, promítá od svého počátku celé léto zdarma. Rovněž se mnou o své zážitky podělit se svým okolím.

Proto jsme do předvánoční nabídky zážitkového portálu, který dlouhodobě provozuje náš spolek Zelená brána Polabí, nově zařadili do prodeje speciální DÁRKOVÉ CERTIFIKÁTY vydané u příležitosti 14. ročníku letního kina v hodnotě 300, 500 a 1000 korun. Celá suma přejde jako kredit na věrnostní kartu, kterou obdarovaní obdrží při první návštěvě letního kina, z níž následně mohu během léta průběžně hodnotu voucheru vyčerpat za občerstvení, nebo něco dobrého na zub. Tím však výhody onoho dárkového certifikátu zdaleka nekončí. Bonusem navíc je multipack tří pivních speciálů z produkce Pardubického pivovaru ze speciální letněkinovské edice, který obdarovaní obdrží společně s věrnostní kartou. Přidanou hodnou je také podpora letního kina, které v našem městě promítá, jako jediné ve střední Evropě, již 13 rokem zdarma. Tento skvělý dárek je možné věnovat svým blízkým, nebo třeba obchodním partnerům. Nákup je velice snadný prostřednictvím webu zazitkyzpardubic.cz,“ řekl Leoš Kvapil. Po zakoupení přijde voucher na mobilní telefon, email či poštou – to vše záleží na volbě zákazníka.

„Věříme, že část z oněch 650 tisíc diváků nastavivších v předchozích 13 letech letní kino, využije této aktuální nabídky vánočního dárku pro své blízké s bonusem dobrého skutu a neméně dobrého piva, které se v našem městě vaří již téměř 150 let. Nad to bude jako ocenění podpory letního kina vstupujícího do nové epochy, uvedeno jméno dárců, společně s poděkováním pořadatelů, v úvodní znělce nadcházejícího ročníku.“ sdělila prezidentka letního kina PaedDr. Hana Tomanová.

Stálá adresa, které se letnímu kinu po dlouhých 13 letech kočování z místa na místo dostalo, je však protivahou útrap letošního ročníku.

Stabilní umístění kina, bez nutnosti každoročních rozsáhlých přípravných prací, dává provozovatelům ekonomický i časový prostor zaměřit se, krom zkvalitňování programu, zejména na výstavbu nového moderního zázemí, komplexně pojatého, akcentujícího trendy moderní architektury a současně plně respektujíc významný krajinný fenomén, který si Pardubice, jako jedno z mála měst v Evropě doposud udržuje. Okolní krajina přímo a spojitě proniká až do jádra městské zástavby. Z centra města lze proto k nově vzniknuvšímu domovu letního kina na pravém břehu Labe, dojít za několik málo minut.

„První vizualizace areálu dávají tušit, že letní kino vstoupí do nové epochy, nejen jako největší letní kino ve střední Evropě, ale také jako kino nejkrásnější. To si však žádá další investice,“ uvedl Leoš Kvapil.

Nový areálu letního kina „ZA VODOU“ tak bude sloužit obyvatelům Pardubic nejen jako dosavadní biograf pod hvězdnou oblohou, ale také jako místo relaxace a setkávání. Pořadatelé proto chystají celou řadu překvapení tak, aby si tohoto jedinečného a výjimečného místa mohli užívat nejen milovníci filmu, ale také rodiny s dětmi, studenti, sportovci, milovníci přírody i dobrého jídla a všichni ostatní.

PS: Prvním odtajněným překvapením je významné rozšíření počtu promítacích dní 14 ročníku PLK. Začátek 14. května, konec 14. září.

Zdroj a foto: Redakce Pardubice ŽIVĚ

  •  
  •  
Reklama
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Facebook
Instagram