Na silnice v kraji půjde letos miliarda, řekl hejtman na setkání Sdružení místních samospráv…

Sezemice – Pondělní odpoledne patřilo v Sezemickém domě v Sezemicích setkání Krajského shromáždění Sdružení místních samospráv ČR v Pardubickém kraji. Zástupci jednoho ze sdružení, které zastupuje zájmy měst a obcí, jednali mimo jiné také o záležitostech dopravní infrastruktury se zaměřením na D35, aktuálních otázkách týkajících se legislativy či zákonu o svobodném přístupu k informacím. V rámci programu vystoupili před starosty také hejtman Martin Netolický a krajská radní pro regionální rozvoj Hana Štěpánová.

Hejtman Netolický v rámci svého úvodního slova seznámil starosty s některými otázkami dotačních titulů Pardubického kraje, které jsou v letošním roce pro starosty k dispozici. Hejtman hovořil o podpoře sportu, dotacím pro hasiče na výstroj a výzbroj, ale také krajském Programu obnovy venkovy. „V letošním roce máme v rámci krajského Programu obnovy venkova vyčleněno navíc sedm milionů korun na individuální dotace. Celkově se znovu dostáváme ve všech oblastech na velmi vysoká čísla, kterých jsme schopni dosáhnout především díky dobrému hospodaření s krajskými financemi. Je však nutné si uvědomit, že v momentě, kdy nastane pokles výběru sdíleného inkasa daní, tak budou dotační tituly první položkou, která bude muset být ponížena,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který také připomněl, že kraj podporuje činnost krajského shromáždění částkou 168 tisíc korun na fungování kanceláře, která je starostům k dispozici jakožto konzultační a servisní místo.

Stěžejním tématem setkání krajského shromáždění byly otázky dopravy a dopravní obslužnosti v rámci celého kraje. Proto také v rámci debaty vystoupili krajský ředitel Ředitelství silnic a dálnic Bohumil Vebr a ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec. Hejtman v rámci dopravní problematiky zmínil krajské investice do silnic II. a III. tříd. „Krajské zastupitelstvo bude na svém úterním jednání jednat o posílení rozpočtu v oblasti dopravy o čtvrt miliardy korun. Celkově tak v letošním roce budeme realizovat projekty z různých zdrojů za jednu miliardu korun. Zároveň pokračujeme v přípravě přivaděčů na D35,“ sdělil hejtman, který se dotkl také problematiky dopravní obslužnosti, a to jak železniční, tak autobusové. Součástí dopravního bloku byl také podpis memoranda mezi ŘSD a SMS ČR, které se týká především prohloubení spolupráce s obcemi a městy, výměny informací či koordinace stanovisek k legislativnímu procesu.

Společně s hejtmanem před starosty vystoupila také krajská radní pro oblast regionálního rozvoje Hana Štěpánová. „V Pardubickém kraji je členem SMS celkem 158 obcí a měst napříč všemi okresy. Krajské předsednictvo je pro nás jednoznačným partnerem pro řadu otázek týkajících se územních samospráv. Mezi významná témata, která řešíme, patří například budoucnost odpadového hospodářství, otázka pošt, ale také různé krajské dotační programy včetně dotací pro problémové mikroregiony, kterými jsou Králicko, Hlinecko, Svitavsko, Českotřebovsko a Moravskotřebovsko,“ uvedla krajská radní pro oblast regionálního rozvoje Hana Štěpánová, která byla také dlouholetou starostkou Morašic nedaleko Litomyšle. Radní Štěpánová informovala starosty například o pravidelných školeních, kotlíkových dotacích či dalších možnostech spolupráce mezi krajem a obcemi.

Sdružení místních samospráv ČR je nevládní apolitickou organizací s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst. Ze širokého spektra aktivit ve prospěch samospráv lze zmínit především prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů mezi obce a města (rozpočtové určení daní). Agenda SMS ČR zahrnuje připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů, prezentace a prosazování potřeb menších obcí a měst, hájení zájmů venkova a jeho obyvatel a spolupráce v boji proti korupci ve veřejné správě. SMS ČR je silným partnerem vlády, parlamentu i krajů v ČR.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

Sledujte nás a sdílejte:
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Facebook
Instagram