Mladý hasič během koledování zachránil důchodce v Rohovládově Bělé…

Během koledování v rámci Tříkrálové sbírky v Rohovládově Bělé prokázal jeden z koledníků Tomáš Vaníček statečnost a pohotovou reakci a zachránil tak život důchodci, který zkolaboval ve svém domě.

Když skupinka koledníků v čele s Tomášem Vaníčkem přišla k jednomu z domů v obci Rohovládova Bělá, bylo Tomášovi divné, že důchodce-pan H., který dům obývá, nepřišel otevřít. Rozhodl se tedy proto se svoji sestrou nahlédnout do domu a zjistit, zda je vše v pořádku, protože jeho obyvatele velmi dobře znali. Tomáš se svojí sestrou Milenkou našli starého pána bezvládně ležet na zemi, obličejem dolů. Snažili se ho oslovit, ten je však nepoznával. Tomáš proto zavolal svému otci, který byl nedaleko a po dobu, než jeho otec přišel, snažil se s panem H. aktivně komunikovat. S otcem ho potom uložili do stabilizované polohy a zavolali záchrannou službu, která ho odvezla k hospitalizaci v nemocnici.

“Jsem moc ráda, že Tomáš svou pohotovou reakcí prokázal svoji statečnost. Pomáhal nejen Charitě, ale poskytl velkou pomoc i starému člověku. Možná mu i zachránili život. “ Uvedla ředitelka Charity Přelouč Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová.

Foto > Na fotografii u branky mladý zachránce Tomáš Vaníček, jeho sestra Milenka a kamarád Honzík

Zdroj: OSH Pardubice – Michaela Knížková


Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás, kterou každoročně pořádá Charita Česká republika. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá.