Městské lesy sužuje lýkožrout a sucho…

Pardubicko – Hospodaření v lesích města Pardubic v loňském roce ovlivnilo přemnožení lýkožrouta smrkového a velké sucho. Namísto úmyslné mýtní těžby tak lesníci likvidovali stromy napadené kůrovcem a ty, které nedokázaly odolat dlouhodobému suchu. Zároveň během roku 2018 v městských lesích vysázeli téměř 23 tisíc nových sazenic. Druhy stromů jsou voleny tak, aby vyhovovaly půdnímu typu i konkrétnímu stanovišti.

„Hospodaření v městských lesích se řídí lesním hospodářským plánem, který máme schválený pro období 2015 – 2024. V loňském roce se z našich lesů těžilo pouze dřevo napadené kůrovcem a stromy, převážně borovice, které uschly kvůli nedostatku vláhy v posledních dvou letech. Podobná situace bude zřejmě i letos. Vzhledem k celorepublikovému přemnožení lýkožrouta a přetrvávajícímu suchu bude v letošním roce těženo z lesů převážně kůrovcové dřevo a souše. Pokud by se situace změnila, je naplánovaná úmyslná mýtní těžba ve Spojilském lese a na Opočinku,“ řekla náměstkyně primátora zodpovědná za péči o životní prostředí Helena Dvořáčková.

Reklama

Přemnožený kůrovec napadl v loňském roce ve větším rozsahu čtyři lokality v městských lesích – v Nemošicích, ve Studáneckém a Spojilském lese a také v areálu dostihového závodiště. Napadené stromy byly pokáceny a buď odvezeny z lesa, nebo ošetřeny postřikem čekají na kupce na skládce v lese, protože trh se dřevem je v důsledku kůrovcové kalamity přesycen a dřevní hmota je hůře prodejná. „Nahodilou těžbou jsme získali téměř 2,5 tisíce kubíků dřeva, většina je již z lesů pryč, na skládkách zůstalo asi 200 m3,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Miroslav Míča.

Po loňské těžbě kůrovcového dřeva a souší zůstaly v městských lesích holiny o celkové ploše 3,34 hektaru. „Na nich nás letos čeká obnova porostů. Bude třeba více než 24.000 sazenic. Skladba nově vysazovaných lesů respektuje konkrétní podmínky dané lokality, zároveň jsou druhy vybírány tak, aby byly nové porosty odolnější jak proti hmyzím škůdcům, tak třeba proti suchu, větrným kalamitám a podobně,“ dodal Miroslav Míča. Ve výsadbě proto letos budou převažovat duby (téměř polovina plánované výsadby), následují javory, buky, douglaska tisolistá a jedle bělokorá.

V loňském roce lesní hospodáři při obnově porostů vysázeli téměř 23 tisíc sazenic. V Doubravickém lese na ploše přes dva hektary vysázeli více než 10.000 borovic, 6290 dubů, 2340 buků a 730 lip. Přes 4000 sazenic (dub, buk a javor) pak použili k vylepšení porostů v jiných lokalitách.

Město Pardubice je vlastníkem 463 hektarů lesů. Pro řadu obyvatele města jsou místem odpočinku a relaxace, proto jsou zařazeny do kategorie příměstských lesů se zvýšenou rekreační funkcí. Město jejich rekreační potenciál postupně rozvíjí. Po rekonstrukci lesoparku Dukla chce letos pokračovat ve výstavbě mlatových cest v Dubinském lese a „čištění“ okolí páteřních cest od podrostů i v dalších lokalitách, například ve Spojilském či Nemošickém lese či v Trnové).

Reklama

Zdroj: Magistrát města Pardubic
Foto: redakce Pardubice ŽIVĚ

  •  
  •  
Reklama