Mateřinky jsou před radonem neustále hlídány…

Pardubice mají ve svých mateřinkách radon pod kontrolou, a to nejen díky speciálním zařízením, ale i pravidelným kontrolám, díky nimž má město k dispozici aktuální data. Mateřské školy již od roku 2017 začaly postupně získávat speciální označení Školka bez radonu, logo, které vydává Státní ústav radiační ochrany a které si letos vylepily i zbývající MŠ K Polabinám a MŠ Raisova.

Ke konci února letošního roku tak mají svou nálepku všechny pardubické školky, některé včetně jejich žáků nyní před radonem chrání speciální zařízení a preventivní měření. Kontrolovány však jsou nejen ty budovy, ve kterých byly před necelými deseti lety změřeny vyšší hodnoty radonu, ale i ty, jež prošly stavebními úpravami, ať už zateplením či výměnou oken. „Všechny budovy v majetku města, ve kterých se pohybují děti, prošly kontrolou již v roce 2010. Tehdy město ve spolupráci se Státním ústavem radiační ochrany všechny tyto objekty přeměřilo a na základě výsledků provedlo potřebná opatření. Protože se ale v průběhu času může objemová aktivita radonu měnit, zajistili jsme přeměření těch škol a školek, v nichž se množství radonu přibližovalo stanovenému limitu. Poslední opatření byla provedena v loňském roce ve školkách K Polabinám a Raisova, kde bylo vzhledem k množství radonu těsně pod limitem instalováno speciální zařízení TERA, které při zvýšeném množství tohoto plynu spustí odsávání do té doby, dokud úroveň objemové aktivity radonu opět neklesne na potřebnou úroveň. Díky tomu se nám daří udržovat hladinu radonu hluboko pod limitem,“ podotýká náměstkyně primátora Helena Dvořáčková s tím, že toto speciální zařízení již funguje v celkem šesti školkách, kromě dvou zmíněných také v budovách MŠ Brožíkova, Odborářů, Rumunská a Pospíšilovo náměstí. Jiné odsávací zařízení chránící děti před vyšší hladinou radonu je přitom namontováno i v jedné ze tříd ZŠ Npor. Eliáše. Město bude zařízení TERA dále využívat k postupnému opětovnému monitorování radonu ve školkách a školách, kde byly při měření v roce 2010 naměřeny zvýšení hodnoty radonu.

Reklama
MŠ K Polabinám
« 1 z 3 »

Data, která radnice získává z jednotlivých zařízení, jsou průběžně zaznamenávána, tak aby město mělo přehled o aktuálním stavu hladiny radonu v budovách a aby je mohlo dále vyhodnocovat. Příčinou zvýšené objemové aktivity radonu v objektu přitom nejčastěji bývá jeho vyšší koncentrace pod stavbou a špatná izolace stavby, kvůli čemuž dochází k úniku tohoto zemního plynu do dalších částí objektu. V Pardubicích podle posledních měření objemová aktivita radonu ve všech školských zařízeních města nepřesahuje limit 300 Bq/m3.

Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic

  •  
  •  
Reklama