Kraje peníze na sociální služby nutně potřebují. Bez nich hrozí další odchody lidí…

Pardubice – Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a radní pro oblast sociální péče a neziskového sektoru Pavel Šotola jednali s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou o problematice financování sociálních služeb, kde v tuto chvíli chybí minimálně dvě miliardy korun. Pro Pardubický kraj znamená nedostatečné financování rozdíl okolo 100 milionů korun. Pokud stát prostředky krajům nedá, hrozí kolaps sociálních služeb a odchody pracovníků do jiných profesí za lepšími pracovními podmínkami.

„Když stát převáděl financování sociálních služeb na kraje, tak nám bylo garantováno, že se jedná pouze o změnu mechanismu, kdy kraje nebudou muset na sociální služby nijak doplácet. Bohužel se opět dostáváme do situace, kdy dotace na sociální služby ze státního rozpočtu nepokrývá potřeby sítě v kraji. Celková výše této dotace bohužel nezohlednila navýšení platů a příplatků schválených vládou,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který se také seznámil se záměrem ministryně Maláčové na novelizaci zákona o sociálních službách. „Velice vítám návrh paní ministryně, aby byly prostředky na sociální služby mandatorními výdaji v rozpočtu, což by řešilo každoroční dohady o tom, kolik financí má být mezi kraje rozděleno,“ řekl hejtman, který zároveň avizoval, že bude chtít v této věci jednat také s ministryní financí Alenou Schillerovou, jelikož jednou věcí je letošní rok, druhou pak celý systém financování.

Reklama

O tom, že je situace velmi vážná, svědčí také fakt, že někteří poskytovatelé mají prostředky pouze do podzimních měsíců. „Již nyní víme, že jsou poskytovatelé služeb, kteří bez dalších dotací mají finance pouze do října. Pokud stát nenavýší prostředky v jednotlivých krajích, hrozí kolaps sítě sociálních služeb. Místo toho abychom služby rozvíjeli dle reálných potřeb, musíme opět nyní bojovat o to, abychom vůbec udrželi základní síť služeb,“ uvedl krajský radní Pavel Šotola a dodal: „O dofinancování sociálních služeb je třeba rozhodnout rychle, a to cca do konce května, aby kraje mohly v srpnových či zářijových zastupitelstvech schválit rozdělení prostředků poskytovatelům služeb.“ Na závěr společného jednání bylo dohodnuto, že ještě do konce dubna proběhne společné jednání zástupců krajů a ministerstva k zajištění potřebných finančních prostředků na sociální služby v tomto roce.

Zdroj: Pardubický kraj
Foto: ilustrační redakce

  •  
  •  
Reklama