Kraj zmapoval návaznost péče mezi zdravotnickými zařízeními…

Pardubice – V květnu loňského roku krajští radní schválili Program rozvoje Nemocnice Pardubického kraje, tedy pěti krajských nemocnicích akutní péče. Protože Pardubický kraj zřizuje i další zdravotnická zařízení, na svém posledním, prosincovém jednání se radní zabývali dokumentem, který se týká koordinace vazeb mezi  různými segmenty zdravotnické péče v kraji.

„Po schválení programu rozvoje krajských nemocnic nechceme opomenout ani na fungování vzájemných návazností mezi všemi zdravotnickými zařízeními v kraji. Pět akutních nemocnic na sebe svou velikostí strhává větší pozornost, než tato menší, ale neméně důležitá zařízení, proto považujeme za důležité věnovat se i jim,“ vysvětluje radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.

Z doporučení se stanou konkrétní aktivity

„V prvním kroku jsme si zmapovali, jaké jsou vazby mezi zařízeními a co je možné zlepšit,“ říká radní Valtr. Tyto souvislosti má nyní Pardubický kraj popsány v materiálu Koordinace a rozvoj zdravotní péče v Pardubickém kraji. „Dokument analyzuje stav návazností zdravotní péče v našem kraji, a to až na úroveň praktických lékařů, byť to jsou samostatní poskytovatelé zdravotních služeb, a obsahuje další doporučení,“ informuje radní Valtr.

Postupnými kroky nyní budeme zlepšovat vazby, spolupráci a funkčnost styčných ploch mezi zdravotnickými zařízeními v rámci kraje,“ uvádí Ladislav Valtr, který na základě dokumentu Koordinace a rozvoj zdravotní péče v Pardubickém kraji již stanovil plán, který má doporučení zavést do praxe. „Akční plán obsahuje konkrétní aktivity, včetně odpovědnosti a termínu, takže jejich realizace bude snadno kontrolovatelná,“ dodává radní pro zdravotnictví.

Zdroj a foto: Pardubický kraj