Kraj vybral dodavatele na stavbu psychiatrického pavilonu v Pardubické nemocnici…

Pardubice – Rada Pardubického kraje na svém pondělním jednání schválila výběr dodavatele, který zajistí stavbu nového psychiatrického pavilonu v Pardubické nemocnici. Původní výběrové řízení bylo v minulém roce zrušeno vzhledem k výraznému překročení původní předpokládané ceny a podezření, že mohlo dojít k dohodě mezi přihlášenými uchazeči. Nejvýhodnější nabídka ze sedmi zúčastněných subjektů činí po soutěži 318 milionů včetně DPH. Kraj kromě ceny uplatnil také kritérium délky stavby.

„Poté co jsme nechali zrušit původní výběrové řízení, jsme převzali celý proces výběru dodavatele stavby pod náš odbor investic, tak abychom ve všech etapách měli vše pod jednoznačnou kontrolou jakožto jediný akcionář Nemocnice Pardubického kraje. Od samého počátku bylo naším jednoznačným cílem, aby nebylo ohroženo čerpání evropské dotace na tuto stavbu, která patří společně s centrálním příjmem mezi klíčové projekty v Pardubické nemocnici. V rámci 54. výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu jsme získali částku 220 milionů korun. Zařadili jsme se tak mezi osm úspěšných žadatelů, což považuji za velký úspěch,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který nastínil také základní parametry projektu. „V novém pavilonu budou dvě lůžkové stanice s celkovou kapacitou 50 lůžek. Součástí jsou i ambulantní služby psychiatrického oddělení a oddělení klinické psychologie nebo denní stacionář pro 25 osob,“ sdělil hejtman Netolický.

Výstavba nového psychiatrického pavilonu patří mezi objemově největší zdravotnické stavby. „V Pardubické nemocnici bude, jak jsme avizovali, panovat v příštích letech čilý stavební ruch. Jednoznačně největší stavbou bude centrální příjem, který již znamenal zbourání budovy bývalé dětské chirurgie a ještě si vyžádá demolici budovy, ve které se nachází informace a také stravovací provoz. Následuje právě pavilon psychiatrie včetně úpravy přilehlých komunikaci či přeložky inženýrských sítí,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Roman Línek a připomněl, že v okolí nemocnice bude upravena také doprava. „Společně s městem řešíme úpravu dopravního řešení v souvislosti s rozvojem areálu bývalé Tesly a nutnou úpravou nadjezdu nad rychlodráhou a železničním koridorem. Zároveň plánujeme vybudování parkovacího domu, který odlehčí dopravě uvnitř areálu,“ doplnil investiční aktivity Línek.

Cílem investice je zvýšit dostupnost a kvalitu psychiatrické péče a tím zlepšit začlenění duševně nemocných do společnosti. „V roce 2015 jsme otevřeli nový pavilon psychiatrie ve Svitavách, avšak i tak jsou možnosti pro pacienty v našem regionu omezené, protože na rozdíl od jiných regionů nedisponujeme psychiatrickou léčebnou. Řada pacientů se proto v současné době musí léčit v jiných krajích. Toto by mělo zlepšit právě vybudování pavilonu v Pardubicích. Psychiatrickou péči nemůžeme nechávat na okraji. Důležité je se o ni také systematicky zajímat a snažit se ji neustále zlepšovat,“ uvedl krajský radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr, který konečný výběr dodavatele stavby vítá jako základní předpoklad reálného zahájení a uskutečnění celé stavby. „Opakování výběrového řízení znamená z hlediska harmonogramu projektu zvýšené časové nároky na vlastní realizaci, právě proto byla součástí kritérii hodnocení nabídek zhotovitelů právě i doba plnění. Vítězný dodavatel nabídl 699 dní a celý harmonogram budeme i nadále bedlivě dozorovat,“ řekl radní Valtr.      

Zdroj a foto: Pardubický kraj

Sledujte nás a sdílejte:
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Facebook
Instagram