Revoluce v autobusové dopravě nehrozí. Kraj připravuje výběrové řízení na zajištění obslužnosti pro dalších deset let…

Kraj – Krajští radní na svém pondělním jednání schválili návrh zadávacích podmínek pro výběr autobusových dopravců, kteří budou do poloviny roku 2020 obsluhovat region na dalších deset let. Celý region bude nově rozdělen do osmi oblastí. Součástí podmínek je vedle ceny za ujetý kilometr také například maximální stáří vozového parku, zajištění bezbariérovosti či klimatizace. Kraj bude v rámci výběru přihlížet rovněž k nabídce wifi či USB připojení. Návrh projednají 19. února na svém jednání v Českých Heřmanicích také krajští zastupitelé.

„Vedle železničních dopravců, kde od prosince letošního roku na základě jednání budou v našem kraji jezdit dva dopravci, zahajujeme jednání také s dopravci autobusovými. V tomto případě předpokládáme zahájení provozu od 1. července 2020,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Rozhodně nechystáme v rámci autobusové dopravní obslužnosti žádnou revoluci. Všichni ještě máme v neblahé paměti optimalizaci provedenou v roce 2011. Proto chci ujistit, že nic takového nehrozí. Navíc chceme nastavením zadávacích podmínek tlačit dopravce k lepšímu komfortu cestování a logickým návaznostem jednotlivých spojů,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Reklama

Nastavení zadávacích podmínek jednotlivým dopravcům je v gesci náměstka pro dopravu Michala Kortyše. „Nově jsme kraj rozdělili do osmi oblastí, u kterých máme nadefinované počty autobusů v různých kategoriích, jízdní řády, které je dopravce povinen akceptovat, návrhy oběhů autobusů a maximální cenu za vozový kilometr. Dále chceme, aby žádný z autobusů ve standardním provozu nebyl starší devíti let, což nám zajišťuje, že budou cestující jezdit kvalitními spoji. V rámci vyhodnocování nabídek budeme klást důraz kromě ceny za ujetý kilometr také na poměr vozů na alternativní paliva, zásuvky USB či připojení k wifi,“ uvedl Michal Kortyš, který zároveň potvrdil snahu kraje, aby došlo v prvních třech letech k postupnému nasazování nízkopodlažních a klimatizovaných vozů. „Po třech letech od uzavření smlouvy požadujeme, aby dopravce zajistil na polovině spojů nízkopodlažní a klimatizované autobusy. Chceme tím vyjít maximálně vstříc nejen zdravotně postiženým, ale také matkám s kočárky, pro které je cestování ve standardních typech autobusů často velmi komplikované a může je od využití veřejné dopravy odradit,“ sdělil Michal Kortyš.

Předpokládaný termín uzavření smlouvy s vybranými dodavatelem na základě realizovaného zadávacího řízení se je předpokládán nejpozději do 31. 10. 2019.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

 

  •  
  •  
Reklama