Kraj při zadání zakázky na modernizaci silnice II/315 Choceň – Loučky nepochybil, rozhodlo ministerstvo financí…

Orlickoústecko – V souvislosti se zadáním zakázky na modernizaci silnic II/315 Choceň – Loučky byl Pardubickému kraji Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod uložen odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši necelých 87 milionů korun. Kraj neprodleně podal odvolání k Ministerstvu financí, které rozhodnutí o odvodu počátkem listopadu zrušilo a řízení zastavilo, čímž dalo za pravdu Pardubickému kraji, že tento požadavek je v rámci výběrového řízení zcela oprávněný.

„Podle Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod mělo v rámci této zakázky na modernizaci silnice II/315 Choceň – Loučky dojít k uplatnění technického kvalifikačního požadavku na obalovnu živičných směsí, který byl v daném případě podle názoru kontrolního orgánu projevem skryté formy nepřípustné diskriminace uchazečů. S tímto názorem jsme samozřejmě nesouhlasili a podali jsme správní žalobu proti rozhodnutí ministerstva financí, které v obdobné věci původně zastávalo shodné stanovisko,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Z naší strany se jednalo zcela nepochybně o požadavek oprávněný, jelikož je nutné ověřit schopnost dodavatele zajistit si obalovanou směs v dostatečné kvalitě, a proto jsme na tomto kritériu trvali. Nyní nám bylo dáno za pravdu, což je pro nás samozřejmě velmi dobrá zpráva, protože si zakládám na tom, aby nedocházelo k jakékoliv diskriminaci a znevýhodňování uchazečů. Transparentnost totiž nesmí být pouze prázdným heslem,“ řekl hejtman Netolický.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

Sledujte nás a sdílejte:
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Facebook
Instagram