Kraj pracuje na zpřehlednění křižovatky u Koclířova. Pomoci mohou nové přípojné pruhy…

Svitavsko – Problematika nepřehledné křižovatky na silnici I/35 v křížení se silnicí I/34 směrem na Svitavy a silnicí nižší třídy směrem na Koclířov byla tématem jednání hejtmana Martina Netolického se starostou Koclířova Jiřím Tesařem. Kraj nechal zpracovat studii, která navrhne řešení, jak zpřehlednit křížení krajské a státních komunikací. Do konce prázdnin se nad návrhem sejde hejtman se zástupci obce, Ředitelství silnic a dálnic a Správy a údržby silnic Pardubického kraje.

„Problematiku křižovatky z Koclířova na silnici I/35 a I/34 se snažíme řešit dlouhodobě, protože se jedná o krizové místo při výjezdu z obce směrem na Svitavy, ale i Moravskou Třebovou a Litomyšl. Vzhledem k tomu, že se jedná o křížení krajské a státní komunikace, musíme případné úpravy řešit také s Ředitelstvím silnic a dálnic. V současné době máme zpracovanou studii, nad kterou se v nejbližší době společně se zástupci obce sejdeme a navrhneme řešení. Zástupci obce navrhují vytvoření samostatného odbočovacího pruhu od Litomyšle na Svitavy a ze Svitav na Moravskou Třebovou, což by podle starosty situaci výrazně zklidnilo,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který se se starostou Jiřím Tesařem dohodl na dalším jednání počátkem srpna.

Reklama

Hejtman v rámci debaty se starostou upozornil také na krajské dotační tituly včetně programu na podporu projektů v problémových mikroregionech. Žadateli mohou být obce a svazky obcí, právnické osoby a podnikatelské subjekty. Podporované projekty se musí týkat pořízení, rekonstrukce nebo modernizace dlouhodobého hmotného majetku. Finanční příspěvek kraj poskytuje maximálně do výše padesáti procent celkových nákladů.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •  
Reklama