Kraj má na další tři roky plán na pomoc osobám se zdravotním postižením…

Pardubice – Po třech letech aktualizoval Pardubický kraj svůj strategický dokument na vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. V pořadí již čtvrtý dokument bude platný na období 2019-2021.

„Chceme v tomto dokumentu konkrétně pojmenovat a definovat významné oblasti života osob se zdravotním postižením, na které může mít Pardubický kraj reálně nějaký vliv. Jedná se například o  oblast přístupnosti staveb, dopravy a informací, oblast dostupnosti vzdělávání, zaměstnání, volnočasových aktivit, ale také zdravotní a sociální péče,“ říká radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola a pokračuje: „Vycházeli jsme při tom z aktuálních podnětů, informací a zkušeností z uplynulých let a také z možností Pardubického kraje.“

Od července 2018 probíhala ve spolupráci s dotčenými pracovníky odborů Krajského úřadu Pardubického kraje, ale i dalšími zainteresovanými subjekty, příprava tohoto dokumentu. Odbor sociálních věcí zapracoval všechny obdržené podklady, připomínky a připravil aktuální verzi nového Krajského plánu.

Dokument je zpracován v souladu s platnou legislativou a dokumenty týkajícími se osob se zdravotním postižením zejména Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením a Listinou základních práv a svobod. Řešení problémových oblastí osob se zdravotním postižením vyžaduje multidisciplinární přístup. Proto se na jeho tvorbě podílely i odbory zdravotnictví, školství, sociálních věcí, odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, odbor majetkový, stavebního řádu a investic, odbor dopravy a silničního hospodářství, kancelář ředitele úřadu, kancelář hejtmana, oddělení personálních věcí a vzdělávání kanceláře ředitele úřadu, a další subjekty.

„Krajský plán jednou za rok vyhodnocujeme a můžeme ho přizpůsobit novým skutečnostem a možnostem, koordinátorem aktivit ke Krajskému plánu je odbor sociálních věcí,“ dodal Pavel Šotola.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

Sledujte nás a sdílejte:
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Facebook
Instagram