Koncert k 300. výročí narození J. V. Stamice…

V pátek 5. května od 19:00 hodin ve Velkém sále Muzea v Chrudimi si návštěvníci připomenou působení slavného muzikantského rodu Stamiců v Pardubicích a také 300. výročí narození J. V. Stamice. Na programu bude nejen dílo J. V. Stamice – Missa Solemnis, ale například i Symfonie č. 48 C dur „Císařovna“ (J. Haydn) nebo Suita pro smyčce a varhany G Dur P58 (Ottorino Respighi).

Rodina Stamiců pocházela ze slovinského Mariboru, do Čech přišel skladatelův děd počátkem 60. let 17. století a usadil se v Pardubicích. Skladatelova otce Antonína Ignáce jako prvního z rodu upoutala hudba a stal se regenschorim v kostele sv. Bartoloměje v Pardubicích. Jan Václav Stamic (1717 – 1757) byl prvním z jeho jedenácti dětí. Byl to český skladatel a houslista světového významu. Díky svému novátorskému přístupu předešel dobu a stal se spolutvůrcem nově vznikajícího klasicistního hudebního slohu. Barvitost jeho hudby, svěží a odvážné nápady obdivoval i Wolfgang Amadeus Mozart. Byl považován též za nejlepšího dirigenta své doby. Zpočátku se proslavil převážně jako houslový virtuóz. Založil tzv. „mannheimskou školu“, z níž vyšli další skladatelé klasicismu.

Reklama
Reklama

Slavný muzikantský pardubický rod symbolicky připomenou i současní významní hudebníci, kteří jsou s tímto regionem spojeni spojeni.

Komorní filharmonie Pardubice jeden ze špičkových českých orchestrů je svým obsazením menším symfonickým tělesem haydnovsko-mozartovského typu. Jako nejvýznamnější profesionální orchestr Pardubického kraje má nezastupitelnou roli v hudebním životě tohoto regionu. V Pardubicích pořádá abonentní cykly, koncertuje v dalších městech kraje i celé republiky. Pravidelně se účastní předních festivalů v České republice a znají ho také posluchači v mnoha prestižních koncertních sálech v Evropě i zámoří. Tento orchestr zahraje pod dirigentským vedením dirigenta MgA. Tomáše Židka, Ph.D.

Tomáš Židek je absolventem konzervatoře v Pardubicích, kde studoval hru na violu, varhany i dirigování. Od roku 2004 byl posluchačem AMU v Praze, kde studoval postupně orchestrální, operní a sborové dirigování. V srpnu 2005 se zúčastnil mistrovských dirigentských kurzů u prof. M. Stingera v rakouském Badenu. V roce 2009 ukončil magisterské studium a pokračoval v doktorandském studijním programu, který úspěšně uzavřel v září 2014. Jako dirigent spolupracoval mj. s Pražským komorním sborem, Filharmonií Hradec Králové, Filharmonií B. Martinů Zlín, Severočeskou filharmonií Teplice, s Jihočeskou komorní filharmonií České Budějovice nebo Komorní filharmonií Pardubice.

Jiří Kabát – viola – je absolventem Pražské konzervatoře, kde studoval zprvu v houslové třídě prof. D. Vlachové. Poté přestoupil do violové třídy prof. J. Rajniše, kterou zakončil v roce 2007 absolutoriem s orchestrem. Je rovněž absolventem prestižní Royal Conservatoire of Scotland (RCS) v Glasgow, kde studoval pod vedením prof. L. Atlase a získal zde titul Master´s of Music (M.Mus.).V roce 2012 absolvoval studia kompozice ve třídě prof. J. Gemrota se Symfonií No.I. „Te Deum“ uvedenou v Rudolfinu Symfonickým Orchestrem Českého Rozhlasu. Je také absolventem dirigování ve třídě prof. Miriam Němcové a Miroslava Košlera. Od září 2013 působí jako profesor hry na violu a odborných předmětů na Konzervatoři Pardubice.

Celý koncert sborově doplní pěvecké sbory – VUS Pardubice a Continuo Pardubice. O sólové pěvecké party se podělí Kristýna Kůstková – soprán, Jana Prouzová – alt, Daniel Matoušek – tenor a Jaroslav Patočka – bas.

Přijďte si užít další výjimečný koncert v rámci Pardubického hudebního jara. Více informací o programu naleznete na webových stránkách festivalu www.pardubickehudebnijaro.cz.

Sledujte nás a sdílejte:
Reklama
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Facebook
Instagram