Klub přátel Pardubicka nesouhlasí s chystanou demolicí kaple Nejsvětější Trojice…

Pardubice – Zastupitelé města na svém posledním jednání před komunálními volbami 20. září schválili částku ve výši 300 tisíc korun na zboření kaple Nejsvětější Trojice v Pardubicích. Výbor Klubu přátel Pardubicka s tímto záměrem nesouhlasí. Stalo se tak bez jakékoliv předchozí diskuse v zastupitelstvu, bez jakéhokoliv požadavku např. na zpracování odborného posudku na posouzení stavu kaple. Není bez zajímavosti, že se letos v květnu konala pouť ke kapli, jejíž účastníci vyjádřili přání, aby se podařilo zchátralou kapli opravit. Tehdy její účastníci netušili, že za několik měsíců zastupitelé města rozhodnou nechat kapli zbořit.

KPP kaple sv trojice 01
« 1 z 3 »

Kaple Nejsvětější Trojice byla postavena v roce 1860 a dala pojmenování celému prostoru v sousedství rafinerie Paramo. Dnes je v majetku Statutárního města Pardubice. Neustále z úst představitelů radnice slýcháme řeči o tom, jak je třeba se o majetek starat péčí řádného hospodáře. Nechat však historický majetek po desítky let chátrat a pak jej v tichosti zbořit rozhodně nepovažujeme za jednání s péčí řádného hospodáře,“ doplňuje Jan Řeháček, jednatel Klubu přátel Pardubicka.

Reklama

Klub přátel Pardubicka proto požaduje pozastavení chystané demolice kaple a vypracování studie, která by posoudila stav její konstrukce a zahájení diskuse o případném možném využití tohoto místa, které bylo spjato s historii Pardubic. Pokud např. odborný posudek prokáže, že stav kaple již nedovoluje její rekonstrukci, bude Klub přátel Pardubicka usilovat, aby byla zachována např. jen jedna stěna kaple či v terénu vyznačen její půdorys.

Rádi by jsme připomněli, že v padesátých letech byly zbořeny např. kaple sv. Marka nebo kaple sv. Josefa, minulý režim nechal zchátrat kostel sv. Jakuba v Hostovicích, který byl pak následně pro zchátralost také zbořen,“ dodává Řeháček závěrem.

Zdroj a foto: Klubu přátel Pardubicka

  •  
  •  
Reklama