Jeviště divadla včera patřilo nejlepším pedagogům…

Pardubice – Kreativita a inovace, motivace žáků či jejich příprava na různé soutěže. Nejen to rozhodlo o tom, kdo bude patřit mezi nejlepší pedagogy za rok 2018, jejichž vyhlášení se uskutečnilo včera na prknech Východočeského divadla Pardubice. Ze společného setkání, které se pravidelně koná u příležitosti oslav Dne učitelů, si pamětní list odneslo celkem 37 nominovaných osobností, 10 z nich získalo navíc také finanční dar.

Od včerejšího večera se titulem nejlepší pedagog pyšní celkem 6 kantorů a 3 ředitelé ze škol a dalších příspěvkových organizací zřizovaných městem. „Na výchově dětí se podílejí nejen jejich rodiče, ale velkou měrou právě i pedagogové, kteří žákům předávají své zkušenosti a nové poznatky. Jelikož je však čím dál těžší upoutat dětskou pozornost, musí často hledat nové a nové způsoby, jak toho docílit, jak děti motivovat, jak je pro dané věci nadchnout, a za to si podobná ocenění jistě zaslouží,“ konstatuje primátor Pardubic Martin Charvát.

Reklama
Vyhlášení nejlepších pedagogů 2018
« 1 z 7 »

O desítce „vyvolených“ rozhodlo několik faktorů, včetně snahy kantorů popularizovat vědu a techniku, problematičtější témata formulovat tak, aby jim děti snadno rozuměly či organizace nejrůznějších tematických dnů a volnočasových aktivit. „Všichni pedagogové si za svou důležitou práci zaslouží úctu a respekt, galavečer je tedy večerem poděkování nejen oceněným, ale všem pracovníkům našich vzdělávacích institucí. Titul nejlepších pedagogů za loňský rok patří Ludmile Jelínkové z MŠ Benešovo náměstí, Renatě Novákové z MŠ Závodu míru, Mileně Knollové ze ZŠ Studánka, Pavlíně Klokočníkové z pardubické ZUŠ Havlíčkova, Ivanu Hozovi ze ZŠ Svítkov a Petru Komárkovi z DDM Alfa. Kategorii ředitelů, kterou jsme letos vyhlásili již potřetí, ovládli Božena Břeňová z MŠ Kamínek, Daniela Ročková ze ZŠ a MŠ Artura Krause a František Němec ze ZŠ Npor. Eliáše,“ shrnul jména oceněných náměstek pro školství Jakub Rychtecký. Dodatečně bude ještě předána speciální cena náměstka Jakuba Rychteckého, která poputuje do rukou Vlasty Markové ze ZŠ Erno Košťála.

Město své nejlepší pedagogy letos ocenilo již potřinácté, z čehož poslední tři ročníky našly své zázemí v prostorách divadla. Loni program zpestřilo divadelní představení Mezi nebem a zemí, letos se tou příjemnou tečkou na závěr stala komedie Velká bankovní loupež.

Ředitelky a ředitelé pardubických škol mají možnost nominovat své nejlepší kantory každý rok. O tom, kdo si ocenění spojené s finanční odměnou odnese, pak rozhoduje rada města na návrh Komise pro výchovu a vzdělávání.

Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic

  •  
  •  
Reklama