Jedna z budov Vysokomýtské nemocnice míří do vlastnictví kraje…

Pardubice – Jednou z dlouhodobých snah Pardubického kraje je získávat do svého vlastnictví majetek, ve kterém sídlí instituce zřizované krajem. V minulosti takto byly převedeny budovy středních škol z města na kraj. V pondělí na jednání krajském zastupitelstvu byl potvrzen obdobný krok v případně jedné z budov Vysokomýtské nemocnice. Konkrétně se jedná o budovy v Žižkově ulici.

„Debatu o převodu budov vedeme s městem již několik let, avšak vzhledem k soudnímu sporu města s jednou soukromou společností se nám až nyní daří převod jedné z budov dotáhnout. Konkrétně se jedná o budovu v Žižkově ulici, kde je poskytována služba následné lůžkové zdravotní péče. Část prostor je pronajímána naší Nemocnici Pardubického kraje. O druhé budově na Hradecké ulici nyní právě vzhledem k trvajícímu soudnímu sporu nediskutujeme. Jakmile však bude soud u konce, rádi bychom získali také tuto budovu, protože nám na dalším rozvoji zdravotnické péče ve Vysokém Mýtě záleží. O tom svědčí také záměr na vybudování nové výjezdové stanice naší krajské záchranky,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Reklama

Takovéto kroky jsou podle radního pro oblast zdravotnictví Ladislava Valtra důležitým předpokladem dalšího rozvoje poskytované péče. „Sjednocování vlastnictví a další investice kraje do budov, kde působí krajské zdravotnické organizace, jsou jasným signálem o odhodlání kraje dále zlepšovat dostupnost zdravotní péče v celé škále zdravotnických služeb. Kromě investic do Nemocnice Pardubického kraje s převahou akutní péče se současně snažíme investičně vyztužit také další krajská zdravotnická zařízení, mezi kterými jsou vedle nemocnic následné péče také odborné a rehabilitační ústavy či záchranná služba a její výjezdové základny všude v regionu. Možnosti investic do zhodnocování a modernizace majetku, který není krajský, jsou totiž velmi omezené. Daným majetkovým převodem se nám tak otevírá prostor pro postupné zvelebení budovy také ve Vysokém Mýtě,“ uvedl Ladislav Valtr.

Objekt, ve kterém sídlí Vysokomýtská nemocnice, získalo město Vysoké Mýto od Fondu národního majetku v roce 2004 v rámci privatizace. „Stávající stav, kdy je jiný zřizovatel a vlastník objektu, je velmi nekomfortní. S každou stavební či technickou úpravou v budově musí nezbytně souhlasit vlastník, což je administrativně často zdlouhavé. Navíc je logické, že investice do cizího majetku nejsou zcela obvyklé. Nyní se vše zjednoduší ku prospěchu nemocnice samotné,“ sdělil 1. náměstek hejtmana pro majetek, investice a kulturu Roman Línek.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •  
Reklama