IGRÁČEK v podobě ševce a kameníka ve Skutči na Chrudimsku…

Výstava Fenomén IGRÁČEK v Městském muzeu Skuteč byla zahájena vernisáží 30. listopadu. První den výstavy vystoupil Dětský pěvecký sbor Sluníčko ze Skutče. Unikátní IGRÁČKY v podobě ševce a kameníka od pana Svobody, tvůrce originálně upravených postaviček, budou moci návštěvníci obdivovat až do 14. ledna 2018. Putovní výstava Fenomén IGRÁČEK o současnosti, vývoji i historii výroby této hračky je pořádaná ve spolupráci s firmou EFKO – karton, s.r.o. a Technickým muzeem v Brně. Městské muzeum Skuteč je známé především svými stálými expozicemi, které připomínají tradice výroby obuvi a kamenoprůmyslu. Za jejich pojetí získalo muzeum Zvláštní ocenění v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis.

„S výstavou  Fenomén IGRÁČEK jsme doputovali až do Skutče, města proslulého kamenictvím a obuvnictvím,“ uvádí kurátor výstavy, Zdeněk Rauš. „Za našeho mládí, kdo neměl Botasky ze Skutče, jako kdyby nebyl. Mám velkou radost, že se výstava „podívá“ i sem. Ve Skutči začíná IGRÁČEK sedmý rok svého putování. Výstava, tak jako Botasky kdysi, udělá určitě radost malým i velkým,“ dodává Zdeněk Rauš.

„V roce 2011 vznikla výstava o fenoménu IGRÁČEK v Technickém muzeu v Brně. Tato výstava v Brně přilákala do muzea velké množství návštěvníků, a to všech věkových kategorií. Malí objevovali a obdivovali, ti dříve narození vzpomínali. Od těch dob stále cestuje. Jsme rádi, že výstava nachází stejné nadšence v různých koutech České republiky  i za hranicemi, a že se její podoba stále aktualizuje a přináší nové a nové postavičky, mimo jiné i z řad velkých osobností různého zaměření, “ uvádí Šárka Motalová, Technické muzeum v Brně.

„Představuje-li IGRÁČEK různá povolání, pak pracovití ševci a kameníci ze Skutče se sami nabízí, aby byli ztvárněni,“ říká Miroslav Kotík, majitel společnosti EFKO. „Tato povolání můžeme přiblížit i těm nejmenším a to jazykem, kterému rozumí. Seznámí je s nimi sám IGRÁČEK. Vedle toho uvidí návštěvníci i celou historii změn, kterými figurka od dob svého vzniku prošla,“ dodává Miroslav Kotík.

Skuteč se nachází na rozhraní Železných hor a Českomoravské vrchoviny v Pardubickém kraji. Je přirozeným spádovým centrem okolí a do poloviny 20. století bývala sídlem politického, samosprávného i soudního okresu. Založení města proběhlo za vlády Přemysla Otakara II a nejstarší písemná zmínka o městě je z roku 1289. Město se ve dvacátém století stalo významným průmyslovým centrem a sídlem podniků zaměřených na výrobu obuvi, těžby a zpracování žuly, textilní výroby, strojírenství a jiných.

Občanská vybavenost města je na jeho velikost nadprůměrná, kromě základních věcí slouží veřejnosti divadlo s pravidelnými cykly abonmá, celoročně otevřené městské muzeum, multifunkční sportovní hala, krytý zimní stadion, krytý plavecký bazén i atraktivní venkovní koupaliště. Turisticky vyhledávanou zajímavostí je příměstský les Horky, kdysi místo intenzívní těžby kamene. Hluboké a zatopené lomy jsou dnes již romantickou krajinou, ale tzv. Žulová stezka vedoucí kolem nejzajímavějších z nich připomíná pozůstatky tvrdé kamenické dřiny.

Nejvýznamnější osobnosti spojené se Skutčí jsou hudební skladatelé Václav Jan Tomášek (1774 – 1850) a Vítězslav Novák (1870 – 1949). Další slavní rodáci či obyvatelé města jsou např. vlastenecký buditel PhMgr. Josef Bouda, dirigent a skladatel Antonín Devátý, průkopník avantgardní fotografie Jaromír Funke, akademický malíř Gustav Porš nebo básník František Jaromír Rubeš.

__________________________________________________________________________________

Společnost EFKO, český výrobce her a hraček, působí na českém trhu od roku 1993. Po celou dobu se zaměřuje kromě výroby také na charitativní akce. Podporuje sponzorskými dary řadu mateřských školek, základních a zvláštních škol, dětských domovů a kojeneckých ústavů. Společnost EFKO se zařadila do projektu KLOKÁNEK na podporu týraných a opuštěných dětí. Těm již od roku 2006 pravidelně přiváží vánoční dárky a pomáhá tak jejich malým svěřencům prožít radostnější Vánoce. Za své výrobky získalo EFKO řadu ocenění – FOR TOYS 2010 – cena GRAND PRIX za IGRÁČKA. V roce 2011 obdrželo čestné uznání v rámci projektu VIZIONÁŘI 2011. Ocenění bylo uděleno za oživení tradičních dětských hraček IGRÁČEK a uvedení na trh nové série, která využívá nejnovějších poznatků z oblasti didaktiky a dětské psychologie. Projekt VIZIONÁŘI organizuje sdružení Czech Inno pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu. V roce 2012 společnost EFKO získala ocenění v soutěži „Českých 100 nejlepších“ za strategickou hru ABAKU, kterou doporučuje rovněž Mensa ČR, Jednota českých matematiků a fyziků a Univerzita Karlova. Kreativní stavebnice ROTO START, získala ocenění „Správná hračka“ za rok 2013. Populární rodinná společenská hra Jožin z bažin se chlubí hned dvěma oceněními; „Správná hračka 2013“ a „Nejlepší novinka 2013“ v kategorii Hry, puzzle a karty. Poslední cenu má firma z roku 2014označení „Správná hračka“ 2014 pro soubor oblíbených her Moje první hry.

Technické muzeum v Brně (TMB) je příspěvkovou organizací se samostatnou právní subjektivitou, je přímo řízeno Ministerstvem kultury České republiky. Svůj sbírkový fond prezentuje formou muzejních expozic a výstav, které pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými institucemi včetně zahraničních. Pořádá konference a přednášky. Rozvíjí ediční činnost. Věnuje soustavnou pozornost práci s veřejností, především s dětmi a mládeží. Plnění vědeckých cílů dosahuje původním výzkumem v oblastech vědeckotechnického vývoje a muzejní dokumentací v oborech své sbírkotvorné činnosti. Vypracovává odborné posudky a doporučení, vědecké rešerše a expertizy. Napomáhá při odborné výchově studentů formou odborných praxí a vedení absolventských a závěrečných prací. Ve spolupráci s vysokými školami a dalšími odbornými pracovišti zajišťuje výuku v oborech muzeologie a konzervování – restaurování. Vydává osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty podle příslušného zákona a eventuálně podává návrhy na prohlášení těchto předmětů za kulturní památku. Zapůjčuje sbírkové předměty k účelům studijním a výstavním. Zajišťuje činnost dobrovolných spolupracovníků muzea, zejména prostřednictvím Kruhu přátel TMB.

Zdroj a foto: Městské muzeum Skuteč & TIC Skuteč